European Network Security Institute Sp. z o.o

więcej szkoleń organizatora

European Network Security Institute (ENSI) - najbardziej doświadczony w Polsce zespół ekspertów, który od ponad 15 lat pomaga organizacjom skutecznie rozwiązywać problemy związane z bezpieczeństwem informacji we wszystkich...

Więcej informacji

Szacowanie ryzyka zgodnie z RODO i przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych zgodnie z ISO/IEC 29134

Cena

649,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

31 sierpień 2020

Miejsce

on-line, woj. Szkolenie internetowe - na żywo

Program szkolenia

Pełny program szkolenia dostępny jest na naszej stronie internetowej.

AGENDA

Przewidywany czas warsztatów - 6 godzin zegarowych.


Część wykładowa (prezentacje, przewidywany czas ok. 2 godziny, z uwzględnieniem krótkiej przerwy na życzenie uczestników).

1. Szacowanie ryzyka i ocena skutków wg RODO:
2. Analiza ryzyka bezpieczeństwa informacji na bazie normy PN-ISO/IEC 27005:
3. Ocena skutków wg normy PN-ISO/IEC 29134:2018:
4. Zasady prywatności wg normy ISO/IEC 29100 w odniesieniu do wykonywania DPIA:


Część warsztatowa - Ocena skutków dla ochrony danych zgodnie z RODO dla wybranego procesu przetwarzania danych osobowych
(przewidywany czas: ok. 4 godziny z krótkimi przerwami na życzenie uczestników)

Warsztat jest realizowany w oparciu o przykładowy scenariusz operacji przetwarzania danych. Scenariusz ten służy wyłącznie do zilustrowania toku postępowania i zapoznania uczestnika z techniką wykonywania oceny skutków, w tym szacowania ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Prezentowane przykłady w żadnym przypadku nie mogą być traktowane jako gotowe/zalecane rozwiązania dla podobnych operacji przetwarzania ze względu na poczynienie wielu założeń dotyczących kontekstu przetwarzania, stosowanych technologii i rozwiązań organizacyjnych posiadanych przez przykładową organizację.


Warsztat polega na:
• Samodzielnym wypełnianiu przez uczestnika dostarczonych wzorów formularzy w formie plików Word i Excel
• Konsultowaniu online wykonania ćwiczenia z prowadzącym warsztat,
• Omawianiu i prezentowaniu przez prowadzącego warsztat przykładów rozwiązań wykonywanych ćwiczeń

Trener

Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów - praktyków posiadających wieloletnie doświadczenie w przygotowywaniu organizacji do wypełnienia wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, w przygotowaniu organizacji do wdrożenia RODO (od momentu wejścia Rozporządzenia w życie), a także w prowadzeniu szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Prowadzący uczestniczą lub uczestniczyli w projektach wdrożenia RODO w ponad 100 organizacjach w Polsce. Pełnią także, w ramach outsourcingu, funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach różnych branż w Polsce.

Profil uczestników
Warsztaty skierowane są do inspektorów ochrony danych oraz osób lub zespołów zajmujących się ochroną danych w organizacji.

Forma szkolenia
on-line

Czas trwania
6 godzin (1 dzień)

W cenę wliczono
udział w warsztatach, materiały (prezentacja w formie pliku .pdf z podstawowymi pojęciami i opisem sposobu postępowania; opis scenariusza dla którego wykonywana jest ocena ryzyka; wzór raportu z oceny skutków zawierający zagadnienia do uzupełnienia; plik Excel wspomagający analizę konieczności przeprowadzenia oceny skutków (na podstawie kryteriów w wykazie PUODO z 17 czerwca 2019 r. oraz wytycznych Grupy roboczej Art. 29); plik Excel wspomagający wykonanie szacowania ryzyka i przygotowanie planu postępowania z ryzykiem (zawiera przykłady zagrożeń, podatności, zabezpieczeń, matrycę ryzyka, kryteria akceptacji ryzyka, funkcje wyliczające wartość ryzyka); kompletny przykład wypełnienia raportu dla analizowanego scenariusza), zaświadczenie o udziale w warsztatach on-line