LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI

więcej szkoleń organizatora

LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego...

Więcej informacji

⏭ Auditor Wewnętrzny BRC FOOD v8 & IFS FOOD v6.1

Cena

1300,00 PLN (brutto)

Termin szkolenia

02 - 03 grudzień 2019

Miejsce

Wrocław, woj. dolnośląskie

Program szkolenia

DLACZEGO TO SZKOLENIE?

Szkolenie zawiera w sobie zarówno omówienie wymagań standardów „bazowych” jak i wymagania normy auditowej. Poprzez zbudowanie kompetencji w obu tych obszarach - przygotowuje w pełnym zakresie do pełnienia funkcji zarówno w zakresie zarządzania systemem jak i jego auditowania

Dzięki inwestycji w swój rozwój budujesz kompetencje, które przekładają się wprost na awans w strukturach firmy lub lepszą pracę

W efekcie – zwiększone dochody w przyszłości, stabilne zatrudnienie i ciekawe, pełne wyzwań zajęcie


CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie wdrażania wymagań standardów BRC i IFS w przedsiębiorstwie, oraz zdobycie kompetencji w zakresie audytu wewnętrznego zgodnie z normą ISO 19011


Zakres programowy

- Wymagania BRC Food v8

- Wymagania IFS Food v6.1

- Audit wg normy ISO 19011:2018

Szkolenie zostało podzielone na 8 szczegółowych modułów tematycznych.

W każdym z nich będziemy doświadczać problemów, dokonywać ich analizy, uczyć się teorii i stosować wiedzę w praktyce


MODUŁY:

1⃣ STANDARDY ZAKŁADU
2⃣ STREFY PRODUKCYJNE
3⃣ PLAN HACCP
4⃣ KONTROLA PROCESU I PRODUKTU
5⃣ PRODUKT NIEZGODNY I SYTUACJE KRYZYSOWE
6⃣ ZASOBY LUDZKIE
7⃣ ZATWIERDZANIE I MONITOROWANIE DOSTAWCÓW
8⃣ AUDIT


POZIOM TRUDNOŚCI: 2-3 na 6


METODOLOGIA SZKOLENIA

- ĆWICZENIA GRUPOWE
- ĆWICZENIA INDYWIDUALNE
- ĆWICZENIA W PARACH
- WYKŁAD
- SYMULACJA
- DYSKUSJA
- ANALIZA TEKSTU
- CASE STORY
- QUIZZ
- VIDEO CASE STUDY

Trener

Certyfikowany trener LIJ, praktyk z wieloletnim doświadczeniem managerskim w branży rolno-spożywczej.
Audytor Food Safety Management System

Profil uczestników
Szefowie, właściciele i kierownicy firm produkcyjnych, transportujących, współpracujących z sieciami handlowymi, członkowie zespołu ds. HACCP, auditorzy wewnętrzni, technolodzy żywności, inne osoby zainteresowane

MAŁA GRUPA: 4 - 8 osób

Forma szkolenia
ĆWICZENIA GRUPOWE - ĆWICZENIA INDYWIDUALNE - ĆWICZENIA W PARACH - WYKŁAD - SYMULACJA - DYSKUSJA - GRA HIERARCHICZNA - ANALIZA TEKSTU - CASE STORY - QUIZZ - VIDEO CASE

Czas trwania
14 godzin (2 dni)

W cenę wliczono
W cenie

- Certyfikat w wersji polsko-angielskiej
- Materiały drukowane
- Długopis
- Lunch
- Catering kawowy

Cena: 1 300* zł brutto (0 VAT)

*RABATY. Przy zgłoszeniu grupowym dodatkowe rabaty:
- min. 3 osób z firmy: rabat -50 zł/ osoba
- min. 4 osób z firmy: rabat -100 zł/ osoba

Podatnik zwolniony od podatku VAT na podst. art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o podatku od towarów i usług

Zdobyta wiedza
KORZYŚCI

- Prosty i przyjazny w odbiorze przekaz treści związanych z standardami BRC i IFS - w nowej odsłonie

- Praktyczne aspekty pozwalające wprost wdrożyć omówione rozwiązania w przedsiębiorstwie - cenimy wygodę i praktyczne rozwiązania

- Po szkoleniu uczestnicy potrafią sprawnie zarządzać systemem bezpieczeństwa żywności, dzięki czemu stanowią zaporę przed ewentualnymi problemami z jakością i bezpieczeństwem żywności

- Dzięki pozyskanej wiedzy zapewniają sprawne przejście przez audyty certyfikacyjne, oraz klientów

- W trakcie szkolenia można pozyskać ofertę z wyceną certyfikacji systemu zarządzania

Certyfikaty
Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg BRC v8 i IFS v6.1 Lubuskiego Instytutu Jakości (polsko-angielski) | po szkoleniu