Norma ISO 29990: usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia - podstawowe wymagania dla dostawców usług edukacyjnychISO 29990ISO 29990 jest systemem zarządzania jakością (QMS) na potrzeby kształcenia i szkolenia, który stawia proces zdobywania wiedzy i jego doskonalenie w centrum uwagi. Międzynarodowa norma skierowana jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się, do dalszych klientów oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji. Standard jest przede wszystkim przewidziany dla zaspokojenia potrzeb każdej formy dokształcania i szkolenia oraz kształcenia zakładowego, może być jednak szerzej stosowany przez szkoły, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

Prace nad ISO 29990 rozpoczęto na początku roku 2007 w komitecie ISO/TC 232 złożonym z pedagogów, audytorów, naukowców i praktyków z różnych krajów. W ramach trzyletniej pracy powstał model jakości dla praktyki zawodowej i świadczenia usług oraz wspólny wzorzec dla podmiotów edukacyjnych i ich klientów do planowania, rozwijania i realizacji usług kształcenia i szkolenia. Standard został przyjęty ze stuprocentową zgodą krajowych organizacji zajmujących się normalizacją (22 kraje, w tym Polska, i 8 krajów ze statusem obserwatora) i wszedł w życie we wrześniu 2010 roku.

Przed ISO 29990 nie było żadnych odpowiednich norm dotyczących kształcenia i szkolenia. Istniały tylko podejścia, mające przy pomocy ISO 9001 pozwolić na wprowadzenie przybliżonego systemu zapewniania jakości. Standard ISO 9001, z powodzeniem wykorzystywany w przemyśle, nie uwzględnia jednak wielu wymogów jakości z zakresu edukacji. Wprawdzie placówki edukacyjne posiadające system zarządzania jakością według ISO 9001 stosunkowo łatwo mogą go przestawić na nową normę, ponieważ oba standardy w części dotyczącej zarządzania są do siebie zbliżone, to w porównaniu do innych systemów zarządzania jakością norma ISO 29990 nawiązuje dużo wyraźniej do konkretnych sytuacji zdobywania wiedzy. Nowa norma napisana jest językiem organizacji edukacyjnych, co umożliwia łatwiejszą interpretację wymogów i wdrożenie systemu zarządzania. ISO 29990 przekracza też wymogi innych „klasycznych" systemów zarządzania jakością w takich punktach jak organizacja, kierowanie, personel, procesy, kontrola i ewaluacja w taki sposób, że ISO 29990 w porównaniu z innymi systemami jest dużo lepiej dostosowany do specyficznych wymogów kształcenia i szkolenia. Nowością są wymogi odnoszące się do zarządzania finansami i ryzykiem, które mają na celu zapewnienie ciągłości biznesowej organizacji edukacyjnej.

ISO 29990 w szczególności przedstawia:

  • definicje zakresu zastosowania i terminologię,
  • specyfikę zapotrzebowania różnych klientów (uczących się, przedsiębiorstw i sponsorów),
  • definiuje treści i procesy przekazywania i zdobywania wiedzy, wspomaga procesy zachodzące w dziedzinie kształcenia i szkolenia,
  • konieczność ewaluacji usług edukacyjnych i kompetencje świadczącego usługi edukacyjne.

Pierwsze praktyczne doświadczenia wskazują, iż mimo wysokich wymagań nowa norma jest przyjazna użytkownikom i cieszy się dużą akceptacją w środowisku edukacyjnym. Do jednych z pierwszych instytucji, które wprowadziły ISO 29990, należą szkoły ILS oferujące kursy na odległość oraz Akademia Medyczna Charité w Niemczech. Natomiast w Polsce już dwie instytucje mogą poszczycić się uzyskaniem certyfikacji wg normy ISO 29990. Są to: Zespół Szkół Odzieżowych im. Władysława Reymonta w Poznaniu oraz Zespół Szkół i Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze.

Wiktoria
Autor
Dr Thomas Rau, Katarzyna Łój

Polecane szkolenia

Left
Right