ISO 26000:2010 Wytyczne odpowiedzialności społecznej


Norma ISO 26000 ma szanse stać się najpopularniejszą na świecie wykładnią CSR. Definiuje ona CSR jako „odpowiedzialność organizacji za wpływ jej decyzji i działań (procedury, serwis, procesy) na społeczeństwo i środowisko”.

Organizacja, która postępuje zgodnie z założeniami ISO 26000, powinna:

  • przyczyniać się do zrównoważonego rozwoju zdrowia i dobrobytu społeczeństwa,
  • brać pod uwagę oczekiwania interesariuszy w swoich działaniach,
  • postępować zgodnie z obowiązującym prawem i być spójną z międzynarodowymi normami zachowania.

Norma ISO 26000 wyróżnia następujące obszary społecznej odpowiedzialności organizacji:

  • ład organizacyjny (organizational governance) – punkt normy 6.2,
  • prawa człowieka (human rights) – p. 6.3,
  • stosunki pracy (labour practices) – p. 6.4,
  • ochrona środowiska naturalnego (the environment) – p. 6.5,
  • uczciwe praktyki rynkowe (fair operation practices) – p. 6.6,
  • relacje z konsumentami (consumer issues) – p. 6.7,
  • zaangażowanie społeczne (community involvement and development) – p. 6.8.

 

Literatura:

iso.org (data dostępu 2011-09-19)

Bachorski-Rudnicki M., Kroik J., ISO 26000, Problemy Jakości, 2011/07, s. 2-5.

Wiktoria
Autor
Katarzyna Kaczmarska