ISO 17025 - Wymagania dotyczące laboratoriów badawczych i wzorcujących


Norma PN-EN ISO/IEC 17025 "Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" skierowana jest do tych laboratoriów, które chcą potwierdzić swoje kompetencje w zakresie realizowanych przez nie badań. Laboratoria te muszą wdrożyć system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025 oraz otrzymać certyfikat akredytacji wydane przez Polskie Centrum Akredytacji. W normie tej określone są zarówno wymagania odnośnie prawidłowego opracowania oraz wdrożenia systemu, a także warunki, które powinny zostać spełnione aby uznane zostały kompetencje laboratorium w zakresie wykonywania badań.

Jednostka chcąca otrzymać akredytację na określone przez siebie pomiary, musi zapewnić, iż wymagania znajdujące się w standardzie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zostały spełnione. Akredytacja jest również zobowiązaniem organizacji do realizacji pomiarów w sposób bezstronny, rzetelny a także niezależny. Laboratorium powinno zgodnie z wymaganiami wykonywać wszelkie badania i pomiary według udokumentowanych procedur przy pomocy przygotowanej do sprawnego działania aparatury badawczej.

Standard PN-EN ISO/IEC 17025 składa się z dwóch zasadniczych części. W pierwszej części możemy znaleźć wymagania dotyczące systemu zarządzania, organizacji, nadzoru nad dokumentami i zapisami, podwykonawstwa badań i wzorcowań, zakupów usług i materiałów, obsługi klienta a także przeglądów zarządzania w laboratorium. W drugiej części zaś znajdziemy wymagania odnośnie kompetencji technicznych laboratorium w zakresie pomiarów.