Specjalista ds. wdrażania Systemów zarządzania energią wg ISO 50001

Główne zadania:

 • Udział we wdrożeniach Systemów Zarządzania Energią (SZE) zgodnych z wymaganiami normy ISO 50001 w zakładach przemysłowych i usługowych na terenie całego kraju, w charakterze członka zespołu projektowego lub kierownika zespołu,
 • Przeprowadzanie audytów wstępnych w zakresie spełniania przez przedsiębiorstwa wymagań normy ISO 50001 (analiza luk) i opracowanie z nich Raportów,
 • Opracowanie harmonogramów wdrożeń SZE,
 • Udział w Przeglądach energetycznych i opracowaniu Raportów z Przeglądów energetycznych,
 • Wdrażanie procesu planowania energetycznego w przedsiębiorstwach,
 • Realizacja szkoleń dotyczących wymagań normy ISO 50001, auditowania SZE i poprawy świadomości w zakresie efektywności energetycznej dla zespołów wdrożeniowych, kadry zarządzającej, auditorów wewnętrznych i pracowników przedsiębiorstw,
 • Opracowanie dokumentacji Systemu Zarządzania Energią i jej integracja z dokumentacją systemów zarządzania funkcjonujących w przedsiębiorstwach,
 • Doradztwo w przygotowaniu informacji niezbędnych do przeprowadzania Przeglądów zarządzania SZE,
 • Udział w auditach certyfikujących,

Wymagania:

 • Znajomość normy ISO 50001 i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji jej wymagań,
 • Doświadczenie we wdrożeniach systemów zarządzania energią wg ISO 50001 w zakładach przemysłowych - min. 2 zrealizowane projekty
 • Umiejętność obsługi Word i Excel na poziomie zaawansowanym,
 • Bardzo wysoka kultura osobista,
 • Odpowiedzialność i zaangażowanie,
 • Gotowość do podróży służbowych, dyspozycyjność
 • Dodatkowym atutem będzie praktyczna znajomość wymagań norm ISO 50002 i ISO 50004.

Oferujemy:

 • Pracę w firmie o ugruntowanej pozycji w swojej branży,
 • Zatrudnienie na umowę o pracę i atrakcyjne zasady wynagradzania,
 • Szkolenia wewnętrzne, możliwość ciągłego podnoszenia kompetencji,
 • Samochód służbowy telefon służbowy, notebook i narzędzia niezbędne do pracy,
 • Duże możliwości rozwoju zawodowego.

Zainteresowane osoby spełniające ww. wymagania prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego wraz z aktualnym zdjęciem wyłącznie e-mailem na adres: praca@centrumjakosci.pl z dopiskiem „PRACA-SPECJALISTA”, a także o zamieszczenie na nadsyłanych dokumentach klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie na potrzeby rekrutacji zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.)”.