Powody wdrażania Systemów Zarządzania Jakością według ISO 9001


Coraz więcej przedsiębiorstw w dzisiejszych czasach decyduje się na wdrożenie i certyfikację systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001. Zwykle decyzja na temat przystąpienia do wdrożenia systemu jest podejmowana przez Zarząd/najwyższe Kierownictwo a jej przyczyny są bardzo różne. Bardzo często od pierwszej myśli na ten temat do momentu rozpoczęcia prac wdrożeniowych mija wiele czasu, gdyż niosą one za sobą spore koszty. Każda organizacja liczy na to, że ta inwestycja przyniesie korzyści i analizuje w jakim czasie się to stanie, czy na pewno warto ponieść takie koszty. Czasem jednak jest to decyzja zaledwie kilku dni, ponieważ niespodziewanie pojawia się wymóg posiadania certyfikatu na przykład ze strony Kontrahentów. 

Możemy więc rozróżnić przedsiębiorstwa, które mogą funkcjonować bez systemu, a jednak decydują się na ten krok, ponieważ mają nadzieję że dobrze zbudowany system uporządkuje organizację i wspomoże zarządzanie, oraz takie, na których kontrahenci bądź inne organizacje "wymuszają" uzyskanie certyfikatu jakości, lub też mają one szansę uzyskać z tego tytułu dodatkowe profity. 

Pierwsza grupa przedsiębiorstw zwykle charakteryzuje się dużą znajomością samej normy oraz korzyści jakie system przynosi organizacji. Podczas wdrażania takie przedsiębiorstwo chętnie współpracuje z konsultantami, chcąc zbudować jak najbardziej skuteczny system zarządzania. Zarząd i Kierownictwo w takich organizacjach wie, że dobrze zaprojektowany i wdrożony system wprowadza uporządkowanie, usprawnia skuteczność pracy, poprawia komunikację, poprawia wzrost efektywności i produktywności i uzyskanie takich efektów jest głównym powodem wdrożenia ISO. Często ma również nadzieję, że ISO rozwiąże istniejące w firmie problemy związane na przykład z ilością reklamacji. Dodatkowo samo posiadanie certyfikatu poprawia reputację marki oraz daje przewagę konkurencyjną. Jest świadectwem wysokiej jakości oferowanego produktu/usługi. 

Druga grupa to przedsiębiorstwa, którym posiadanie certyfikatu zostało narzucone "z góry". Najczęściej jest to pojawienie się wymogu posiadania certyfikatu w przetargach czy też wymóg posiadania systemu jakości postawiony przez Kontrahenta. W takiej sytuacji Kierownictwo również rozważa, czy inwestycja jest warta poniesienia kosztów uzyskania i utrzymania certyfikatu. Jeżeli jednak wymóg stawia strategiczny Kontrahent, bez którego działalność przedsiębiorstwa może zostać zachwiana, właściwie nie ma możliwości wyboru. Takie przedsiębiorstwo zwykle najpierw podejmuje decyzję dotyczącą uzyskania certyfikatu a dopiero później, podczas współpracy z konsultantami odkrywa wszystkie inne korzyści, jakie przynosi system. 

Za oddzielną grupę można uznać branżę medyczną, gdzie posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością wg ISO 9001 ma wpływ na wysokość kontraktu z NFZ - a więc co za tym idzie na konkretne, wymierne korzyści dla danej firmy. 

W niektórych branżach posiadanie certyfikatu systemu zarządzania jakością zostało wymuszone przepisami prawnymi, w tym przypadku każda organizacja działająca w danym sektorze rynku nie ma wyboru i jeżeli chce dalej funkcjonować na rynku musi podjąć decyzję o wdrożeniu systemu i uzyskaniu certyfikatu. 


Beata Wagner
beata.wagner@incert.pl
http://www.incert.pl 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Beata Wagner - właściciel firmy doradczo szkoleniowej INCERT. Konsultant systemów zarządzania wg normy ISO, auditor międzynarodowej jednostki certyfikujacej; trener szkoleniowy.