Definicje Jakości


"Jakość to stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania"

wg PN-EN 9000:2001

"Jakość jest to pewien stopień doskonałości"

  Platon

"Jakość to zgodność z wymaganiami"

  CrosbyPewnie wiele osób zastanawia się co oznacza słowo inherentny w najnowszej definicji jakości? Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Kopalińskiego tak definiuje to słowo:
inherentny - tkwiący w czymś w istocie, strukturze, zasadniczym charakterze czegoś, w naturze, w ustalonych obyczajach; nieodłączny od.

Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojeciem kryje się wszystko to co ma zwiazek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi, mającymi wpływ na postrzeganie przez klienta określonego wyorbu.usługi. Jest to często postrzegane subiektywnie przez pryzmat własnej oceny tego pojęcia. Analizujac proste zdania Platona i Crosby'ego możemy zauważyć, że jakość jest nastawiony na wysoką wartość produktu, wartość spełnienia oczekiwań klienta. Jak wiadomo oczekiwania klientów są bardzo wysokie. W dobie coraz większej konkurencji producenci różnego rodzaju dóbr prześcigają się nie tylko w zapewnieniu tej jakości ale i w innowacyjnym podejsciu projakościowym nastawionym na zdobywanie coraz to nowych klientów. Niewątpliwie pomóc w tym może system Zarządzania Jakością oparty o normę ISO 9001

ISO 9001 jest to zbiór zasad (wytycznych), które mogą pomóc naszej firmie w takiej organizacji zarządzania przedsiębiorstwem, która nastawiona jest na słowo klucz - JAKOŚĆ. Specjaliści w dziedzinie certyfikacji zgodnym głosem mówią, iż system bedzie działał jedynie wtedy kiedy najwyższe kierownictwo będzie chciało osiągnać najwyższy poziom zadowolenia klienta a nie nastawi się tylko na ładnie wyglądający certyfikat. 

Jakość to nie tylko system - to ludzie którzy go tworzą... 

Polecane szkolenia

Left
Right