Co to jest certyfikat ISO 9001?


Wiele osób pyta czy też wyszukuje odpowiedzi na pytanie - czym jest certyfikat ISO? Oczywiście pisząc "certyfikat ISO" wiele z tych osób ma na myśli najpopularniejszy standard z rodziny międzynarodowych norm - ISO 9001:2015.

 

Czym jest certyfikat?

certyfikat - [średniow. łacina certificatus 'poświadczony'], zaświadczenie, dowód zapewniający, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub przepisem prawnym [1]
Norma PN-EN ISO 9001:2009 zawiera zestaw wymagań odnoszących się do systemu zarządzania jakością przedsiębiorstwa. Aby otrzymać certyfikat należy zgodnie z powyższą definicją spełnić wszystkie wymagania zawarte w normie.

Kto może wydać certyfikat ISO 9001?

Certyfikat zgodności systemu zarządzania jakością z wymaganiami normy ISO 9001 (PN-EN ISO 9001:2015) może zostać nadany przez jednostkę akredytowaną przez jednostkę do tego uprawnioną. W Polce takie uprawnienia nadaje Polskie Centrum Akredytacji - PCA. Przyjrzyjmy się zatem definicji słowa akredytacja:
akredytacja - [fr. accréditer 'upełnomocnić'], postępowanie, w którym upoważniona jednostka daje formalne potwierdzenie, że organizacja lub osoba są kompetentne do wykonywania określonych zadań.[1]
PCA nadało potwierdzenie kompetencji do certyfikacji systemów zarządzania jakościa 31 jednostkom. Lista akredytowanych jednostek poniżej[2]:


Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.
ul. Kłobucka 23a; 02-699 Warszawa

Zakład Systemów Jakości i Zarządzania
ul. Nowowiejska 26; 02-010 Warszawa

Instytut Spawalnictwa
ul. Bł. Czesława 16/18; 44-100 Gliwice

Centralny Instytut Ochrony Pracy
Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16; 00-701 Warszawa

Polska Izba Handlu Zagranicznego
Certyfikacja Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 1; 81-332 Gdynia

Instytut Techniki Budowlanej
ul. Filtrowa 1; 00-611 Warszawa

ZETOM-CERT Sp z o.o.
ul. Konstruktorska 4; 02-673 Warszawa

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34; 02-353 Warszawa

Bureau Veritas Certification Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 26; 81-346 Gdynia

Polskie Centrum Certyfikacji PCC-CERT Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 74; 50-020 Wrocław

Główny Instytut Górnictwa
pl. Gwarków 1; 40-166 Katowice

DQS Polska Sp. z o.o.
ul. Marynarska 21; 02-674 Warszawa

TUV Nord Polska Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 29; 40-085 Katowice

Instytut Mechanizacji Budownictwa
i Górnictwa Skalnego

ul. Racjonalizacji 6/8; 02-673 Warszawa

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Przemysłu Betonów "CEBET"

ul. Marywilska 42B; 03-042 Warszawa

 

Polski Rejestr Statków S.A.
ul. Gen. J. Hallera 126; 80-416 Gdańsk

Transportowy Dozór Techniczny
ul. Chałubińskiego 4; 00-928 Warszawa

Germanischer Lloyd Industrial Services Polska Sp. z o.o.
ul. Ogrodowa 58; 00-876 Warszawa

Instytut Nafty i Gazu
ul. Lubicz 25A; 31-503 Kraków

TUV Rheinland Polska Sp. z o.o.
ul. 17-go Stycznia 56; 02-146 Warszawa

NEPCon Sp. z o.o.
ul. Czapińskiego 3/311; 30-048 Kraków

SGS Polska Sp. z o.o.
ul. Bema 83; 01-233 Warszawa

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy "PREDOM-OBR"
ul. Krakowiaków 53; 02-255 Warszawa

KEMA Quality Polska Sp. z o.o.
ul. Chłodna 64; 00-872 Warszawa

Q&R Polska Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 2d; 20-806 Lublin

Polska Akademia Jakości Cert Sp. z o.o.
ul. Rybnicka 10/4; 40-038 Katowice

ISOCERT Sp. z o.o.
ul. Mińska 38; 54-610 Wrocław

NIS-ZERT Polska Sp. z o.o.
ul. Otolińska 21; 09-407 Płock

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
ul. Jasna 31; 44-122 Gliwice

DEKRA Certification Sp. z o.o.
ul. Krakowska 19-23; 50-424 Wrocław

Polskie Centrum Certyfikacji Sp. z o.o.
ul. Poleska 61; 15-467 Białystok

Swisscert sp. z o.o. 
Malborska 65
30-646 Kraków

Autor: Marcin Jawor

źródła:
[1] - Definicja zaczerpnięta z encyklopedii PWN
[2] - www.pca.gov.pl

Polecane szkolenia

Left
Right