ISO 9001 - czas na zmiany?


Jedną z zasad stosowanych przez ISO (Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna) jest poddawanie istniejących norm przeglądom nie rzadziej niż raz na 5 lat.  Regularne przeglądy mają na celu aktualizację treści dokumentów i dostosowanie jej do bieżących warunków i potrzeb użytkowników norm. Z ponad 18 tys. norm opracowanych do tej pory przez ekspertów zrzeszonych w komitetach technicznych norma ISO 9001 jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najszerzej stosowanych. O jej popularności świadczy to, że do końca 2009  wystawiono 1 064 785 certyfikatów dla przedsiębiorstw i instytucji, które wykorzystują zasady w niej zawarte do codziennego zarządzania organizacją.

Dopiero 15 listopada 2011 straciły ważność wszystkie certyfikaty poświadczające zgodność systemów zarządzania z wymaganiami normy ISO 9001 wydanej w 2000 roku, a już  w październiku br. komitet techniczny ISO/TC 176  zajmujący się tematami zarządzania jakością i zapewnienia jakości rozpoczął badanie ankietowe, którego celem jest poznanie opinii wszystkich użytkowników normy (tj. organizacji, które stosują normę ISO 9001 jako podstawy swojego systemu zarządzania jakością, certyfikowanych przedsiębiorstw i instytucji, jednostek certyfikujących i akredytujących, konsultantów i wszystkich innych zainteresowanych stron, będących częścią szeroko pojętego łańcucha dostaw).  Warto pamiętać, że normy nie są tworzone przez zamknięte grono ekspertów, a ich treść nie jest narzucana przymusem. Dlatego jeżeli mają Państwo uwagi do obecnej treści normy ISO 9001 to są Państwo proszeni o wzięcie udziału w badaniu. Kwestionariusz ankiety w kilku wersjach językowych (m.in. angielskiej, niemieckiej, francuskiej, włoskiej, rosyjskiej, hiszpańskiej) dostępny jest pod adresem:

http://www.iso.org/tc176/sc2/ISO9000UserSurvey

Również od Państwa zaangażowania zależy, czy treść normy ulegnie zmianie i czy ewentualne poprawki w niej wprowadzone będą odpowiadały Państwa oczekiwaniom.

Obecnie obowiązujące wydanie normy z 2008 roku było czwartym z kolei. Przypomnijmy, że pierwsze wydanie normy opublikowano w 1987. Nie wprowadzono w nim żadnych nowych wymagań, a skupiono się przede wszystkim na doprecyzowaniu treści poszczególnych punktów oraz zwiększeniu stopnia spójności z wymaganiami normy ISO 14001. Przypomnijmy, że największe zmiany wprowadzono w 2000, kiedy to wymagania normy ukierunkowano na "zadowolenie klienta" i "ciągłe doskonalenie".

Jeżeli zależy Państwu na wprowadzaniu dalszych zmian w treści normy lub jeśli uważają Państwo, że obecny dokument spełnia Państwa oczekiwania, to zachęcamy do poświęcenia pół godziny na podzielenie się swoimi spostrzeżeniami z ISO.


Artykuł udostępniono dzięki TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. oraz TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.

Wiktoria
Autor
Mirosław Markusik

Kierownik Sekcji Systemów Zarządzania Jakością TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Polecane szkolenia

Left
Right