Zarządzanie ryzykiem - warsztaty dla menadżerówrisk-blocksW przyszłym tygodniu (7-9 czerwca 2010) w Warszawie będą miały miejsce warsztaty oraz seminarium dotyczące zarządzania ryzykiem. Pierwszego dnia uwaga zostanie skupiona na wydanej w zeszłym roku normie dotyczącej zarządzania ryzykiem ISO 31000:2009. Drugi dzień poświecony zostanie praktycznym aspektom zarządzania ryzykiem. 
Zajęcia poprowadzą Kevin W Knight oraz dr Sławomir Pijanowski. 
ISO 31000:2009 - NOWY STANDARD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

prowadzenie: Kevin W Knight


Cel warsztatu:

Wsparcie uczestników w przejściu ich organizacji na ISO 31000:2009, Risk management - Principles and guidelines,NOWY międzynarodowy standard zarządzania ryzykiem i omówienie towarzyszących mu dokumentów: ISO Guide 73:2009 - Vocabulary oraz ISO/IEC 31010:2009 Risk Assessment Techniques.

Najwięcej korzyści z udziału w warsztacie wyniosą:

dyrektorzy, menedżerowie w pionach i obszarach zarządzania ryzykiem, menedżerowie liniowi, audytorzy, księgowi, specjaliści ds. Compliance, prawnicy

Zakres tematyczny warsztatu:

  • Powody wprowadzenia Nowego Standardu. Przesłanki i założenia ISO 31000:2009
  • Nowa terminologia
  • ISO 31000:2009 - Biznesowe podejście do zarządzania ryzykiem
  • Zasady zarządzania ryzykiem
  • ISO 31000:2009 - Udoskonalenie zarządzania ryzykiem.
  • Zarządzanie ryzykiem jako część systemu zarządzania organizacją.
  • Struktura zarządzania ryzykiem
  • ISO 31000:2009 - Proces zarządzania ryzykiem

Warsztat będzie się odbywał w godzinach 9.00 - 17.00. w trakcie warsztatu: obiad i przerwy kawowe (cały warsztat będzie symultanicznie tłumaczony na j. polski)

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem

prowadzenie: dr Sławomir Pijanowski

9.00 - 10.30 Część pierwsza

Konfrontacja kilku kluczowych definicji ryzyka oraz próba opanowania chaosu pojęciowego na przykładach z codziennego życia.

Pomijanie zagrożeń lub słabości (podatności) w analizie ryzyka. Relacja pozytywnych aspektów ryzyka do negatywnych (czy zagrożenie jest odwrotnością szansy? Czy zabezpieczenie, kontrola jest odwrotnością podatności?).

Rezultat sesji: rekomendacja użytecznych praktycznie i ponadczasowych definicji zarządzania ryzykiem w życiu prywatnym i zawodowym.

10.30 - 10.45 przerwa na kawę

10.45 - 12.15 Część druga

Apetyt na ryzyko oraz przykłady jego sformułowania w przedsiębiorstwie.

Relacja pomiędzy apetytem na ryzyko, tolerancją na ryzyka, limitem ryzyka, docelowym poziomem ryzyka 
i odchyleniem od oczekiwanego celu. Czy przykłady praktyczne wskazują na dublowanie się tych pojęć czy dają każdemu z nich legitymację wzajemnej niezależności i porównywalnej istotności w przypadku przekroczenia pożądanego poziomu ryzyka? Apetyt a tolerancja na ryzyko - dwie strony „medalu" zwanego „ryzykiem" czy dwa odrębne „medale"?

Rezultat sesji: wskazanie propozycji praktycznego sformułowania apetytu na ryzyko w danej firmie lub komórce organizacyjnej.

12.15 - 13.15 przerwa na obiad

13.15 - 14.45 Część trzecia:

Wskaźniki ryzyka bez których żadne przedsiębiorstwo się nie obędzie.

Jakie kluczowe wskaźniki ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa wydają się skutecznie antycypować ryzyka i służą jako skuteczne sygnały wczesnego ostrzegania? Przykłady wskaźników ryzyka w życiu zawodowym i osobistym.

Rezultat sesji: wskazanie kilku fundamentalnych wskaźników ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa oraz przedstawienie istoty antycypacyjnych wskaźników ryzyka.

14.45 - 15.00 przerwa na kawę

15.00 - 16.30 Część czwarta:

Kadencja rady nadzorczej, prezesa i zarządu a krótkoterminowe i średnioterminowe efekty wdrożenia ERM.

Co zrobić z normą ISO 31000 i dobrymi praktykami? Od czego zacząć? Jak pogodzić długofalowe efekty wdrożenia ERM z kadencją członków zarządu i rady nadzorczej - jakie efekty wdrożenia ERM możemy przedstawić po kwartale, pół roku, roku czy dwóch latach? Jakie firmy i instytucje na świecie posiadają wdrożone zintegrowane zarządzanie ryzykiem bliskie ideału lub dobrym praktykom? Z kogo brać przykład?

Rezultat sesji: przedstawienie przykładowych korzyści z ERM dla firmy możliwych do wykazania w perspektywie krótko, średnioterminowej - przekonanie że ERM to nie utopia lecz kwestia odpowiedniej praktyki zarządzania.

Zgłoś się na tym formularzu by otrzymać atrakcyjną zniżkę.
Zapoznaj się ze szczegółami imprezy.