Zarządzanie ryzykiem - warsztaty dla menadżerówrisk-blocksW przyszłym tygodniu (7-9 czerwca 2010) w Warszawie będą miały miejsce warsztaty oraz seminarium dotyczące zarządzania ryzykiem. Pierwszego dnia uwaga zostanie skupiona na wydanej w zeszłym roku normie dotyczącej zarządzania ryzykiem ISO 31000:2009. Drugi dzień poświecony zostanie praktycznym aspektom zarządzania ryzykiem. 
Zajęcia poprowadzą Kevin W Knight oraz dr Sławomir Pijanowski. 
ISO 31000:2009 - NOWY STANDARD ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

prowadzenie: Kevin W Knight


Cel warsztatu:

Wsparcie uczestników w przejściu ich organizacji na ISO 31000:2009, Risk management - Principles and guidelines,NOWY międzynarodowy standard zarządzania ryzykiem i omówienie towarzyszących mu dokumentów: ISO Guide 73:2009 - Vocabulary oraz ISO/IEC 31010:2009 Risk Assessment Techniques.

Najwięcej korzyści z udziału w warsztacie wyniosą:

dyrektorzy, menedżerowie w pionach i obszarach zarządzania ryzykiem, menedżerowie liniowi, audytorzy, księgowi, specjaliści ds. Compliance, prawnicy

Zakres tematyczny warsztatu:

  • Powody wprowadzenia Nowego Standardu. Przesłanki i założenia ISO 31000:2009
  • Nowa terminologia
  • ISO 31000:2009 - Biznesowe podejście do zarządzania ryzykiem
  • Zasady zarządzania ryzykiem
  • ISO 31000:2009 - Udoskonalenie zarządzania ryzykiem.
  • Zarządzanie ryzykiem jako część systemu zarządzania organizacją.
  • Struktura zarządzania ryzykiem
  • ISO 31000:2009 - Proces zarządzania ryzykiem

Warsztat będzie się odbywał w godzinach 9.00 - 17.00. w trakcie warsztatu: obiad i przerwy kawowe (cały warsztat będzie symultanicznie tłumaczony na j. polski)

Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem

prowadzenie: dr Sławomir Pijanowski

9.00 - 10.30 Część pierwsza

Konfrontacja kilku kluczowych definicji ryzyka oraz próba opanowania chaosu pojęciowego na przykładach z codziennego życia.

Pomijanie zagrożeń lub słabości (podatności) w analizie ryzyka. Relacja pozytywnych aspektów ryzyka do negatywnych (czy zagrożenie jest odwrotnością szansy? Czy zabezpieczenie, kontrola jest odwrotnością podatności?).

Rezultat sesji: rekomendacja użytecznych praktycznie i ponadczasowych definicji zarządzania ryzykiem w życiu prywatnym i zawodowym.

10.30 - 10.45 przerwa na kawę

10.45 - 12.15 Część druga

Apetyt na ryzyko oraz przykłady jego sformułowania w przedsiębiorstwie.

Relacja pomiędzy apetytem na ryzyko, tolerancją na ryzyka, limitem ryzyka, docelowym poziomem ryzyka 
i odchyleniem od oczekiwanego celu. Czy przykłady praktyczne wskazują na dublowanie się tych pojęć czy dają każdemu z nich legitymację wzajemnej niezależności i porównywalnej istotności w przypadku przekroczenia pożądanego poziomu ryzyka? Apetyt a tolerancja na ryzyko - dwie strony „medalu" zwanego „ryzykiem" czy dwa odrębne „medale"?

Rezultat sesji: wskazanie propozycji praktycznego sformułowania apetytu na ryzyko w danej firmie lub komórce organizacyjnej.

12.15 - 13.15 przerwa na obiad

13.15 - 14.45 Część trzecia:

Wskaźniki ryzyka bez których żadne przedsiębiorstwo się nie obędzie.

Jakie kluczowe wskaźniki ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa wydają się skutecznie antycypować ryzyka i służą jako skuteczne sygnały wczesnego ostrzegania? Przykłady wskaźników ryzyka w życiu zawodowym i osobistym.

Rezultat sesji: wskazanie kilku fundamentalnych wskaźników ryzyka dla każdego przedsiębiorstwa oraz przedstawienie istoty antycypacyjnych wskaźników ryzyka.

14.45 - 15.00 przerwa na kawę

15.00 - 16.30 Część czwarta:

Kadencja rady nadzorczej, prezesa i zarządu a krótkoterminowe i średnioterminowe efekty wdrożenia ERM.

Co zrobić z normą ISO 31000 i dobrymi praktykami? Od czego zacząć? Jak pogodzić długofalowe efekty wdrożenia ERM z kadencją członków zarządu i rady nadzorczej - jakie efekty wdrożenia ERM możemy przedstawić po kwartale, pół roku, roku czy dwóch latach? Jakie firmy i instytucje na świecie posiadają wdrożone zintegrowane zarządzanie ryzykiem bliskie ideału lub dobrym praktykom? Z kogo brać przykład?

Rezultat sesji: przedstawienie przykładowych korzyści z ERM dla firmy możliwych do wykazania w perspektywie krótko, średnioterminowej - przekonanie że ERM to nie utopia lecz kwestia odpowiedniej praktyki zarządzania.

Zgłoś się na tym formularzu by otrzymać atrakcyjną zniżkę.
Zapoznaj się ze szczegółami imprezy.

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport