„Scenariusze auditowe” - nowe szkolenie CDZ MeritumCentrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM od ponad 10-ciu lat działa na rynku w sektorze usług doradczych i szkoleniowych. Dzięki naszym klientom stale weryfikujemy formułę i programy szkoleń, doprowadzając je do optymalnych z punktu widzenia ich oczekiwań. Dlatego dzisiaj możemy Państwu przedstawić szereg nowych rozwiązań, bardziej skutecznych niż tradycyjne.

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszym najnowszym a zarazem jedynym takim szkoleniu na rynku. Połączenie e-learningu z warsztatem daje maksimum korzyści finansowych. Połączenie doświadczenia trenerów i uczestników szkoleń przy wspólnym tworzeniu scenariuszy auditowych - maksimum praktyki.

Metoda scenariuszowa oparta jest na poszukiwaniu czynników, które mogą wpłynąć na bieg zdarzeń i na powstanie różnych wersji przyszłości. Powinna być stosowana w sytuacjach, gdy może się pojawić złożony problem. Tak właśnie może się zdarzyć podczas auditów. Niektóre z nich są merytoryczne, przyjazne, pozwalające formułować twórcze wnioski, inne zaś wręcz przeciwnie. Jakie więc czynniki decydują o przebiegu auditu? Jakie scenariusze przygotować na zaistniałe sytuacje?

„Scenariusze auditowe" to nic innego jak badanie przebiegu auditu w trzech wersjach: negatywnej, pośredniej i pozytywnej. Ustalenie decydujących czynników pozwoli na zaplanowanie przebiegu auditu w poszczególnych wersjach oraz opracowanie zestawu pytań i prognozowanych odpowiedzi, będących podstawą do przygotowania się do planowanego auditu.

Podczas szkolenia stajemy się twórcami możliwych zdarzeń oraz relacji przyczynowo - skutkowych będących ich wynikiem. Przyjęty przez nas format scenariusza ma pomóc auditorowi w szybkim wyborze właściwych rozwiązań. Ma zwiększyć przejrzystość i zrozumienie wymagań normy ze strony zarówno auditora jak i auditowanego.

Na warsztacie ćwiczymy interpretację wymagań systemu zarządzania jakością, środowiskiem, bhp czy bezpieczeństwem w powiązaniu z wymaganiami odpowiedniej normy, w określonych sytuacjach i zagadnieniach, budując i układając możliwe scenariusze. Żeby nie tracić czasu na wstępy i wprowadzenia, na szkoleniu nie omawiamy wymagań normy. Startujemy z poziomu jej ogólnej znajomości. Jednak dla osób potrzebujących jej przypomnienia przygotowaliśmy moduł zajęć w formie e-learningu, do którego możecie Państwo otrzymać dostęp przed szkoleniem.

Zapraszamy na warsztaty:

Scenariusze auditowe 9001 - 14.10.2010 r.

Scenariusze auditowe 14001 - 15.10.2010 r.

Scenariusze auditowe 18001 - 6.12.2010 r.

Scenariusze auditowe 27001 - 25.11.2010 r.

Powyżej otrzymaliście Państwo opis jednego z wielu oferowanych przez Centrum Doskonalenia Zarządzania produktów. Staramy się dostarczać Państwu kompleksowe rozwiązania: szkolenia, doradztwo, oprogramowanie, podręczniki, szkolenia w formule e-learningu. Rozwój tych produktów w różnych dziedzinach: jakości, środowiska, bhp, bezpieczeństwa dostaw, bezpieczeństwa informacji, ciągłości działania, analizy ryzyka itd. jest możliwy tylko dzięki naszej wieloletniej współpracy z klientami oraz z doświadczonymi trenerami i doradcami. Zapraszam do odwiedzania naszych stron www.centrum-doskonalania.pl oraz www.bezpieczna-firma.pl z informacją o szkoleniach dofinansowanych.

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport