Program do analizy ryzyka za grosze!Tylko uczestnicząc w dofinansowanym szkoleniu „Pełnomocnik ISO 27001”, wraz z materiałami szkoleniowymi otrzymujecie Państwo licencję programu Certus Risk Analyzer oraz certyfikat potwierdzający kwalifikacje wydany przez jednostkę certyfikacyjną BSI.

Organizacja, która decyduje się na wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji (SZBI) lub jakością usług IT (ITIL) musi zapewnić zgodność wdrożonego systemu z wymaganiami norm, którymi w chwili obecnej są ISO/IEC 27001 oraz ISO/IEC 20000-1/2. Jednym z kluczowych wymagań tych norm jest przeprowadzanie procesu szacowania ryzyka.

program do analizy ryzykaProces szacowania ryzyka obejmuje przeprowadzenie analizy ryzyka oraz przygotowanie planów postępowania z ryzykiem. Analiza ryzyka powinna być prze­pro­wa­dza­na okresowo oraz po każdej istotnej zmianie systemu. Jednym z wy­mogów dotyczącym analizy ryzyka jest konieczność udokumentowania metodyki analizy ryzyka oraz zapewnienie po­rów­ny­walności otrzymywanych wyników.

W normie ISO/IEC 27001 zostały umieszczone zalecenia dotyczące elementów, które należy wziąć pod uwagę szacując ryzyko. Są nimi aktywa, ich wartość, potencjalne zagrożenia, prawdopodobieństwa wystąpienia tych zagrożeń, podatności aktywu na zagrożenie, wpływ zagrożenia na bezpieczeństwo aktywu oraz stosowane zabezpieczenia.

Program CertusOprogramowanie Certus Risk Analyzer jest w pełni zgodne z wymaganiami norm dotyczącymi szacowania ryzyka, zawiera wy­ma­ganą metodykę szacowania ryzyka oraz, co ważne, sprawdziło się w rze­czywistych wdrożeniach SZBI i zo­stało pozytywnie ocenione przez audytorów certyfikujących systemy.
Dodatkowe informacje, wersje demonstracyjne aplikacji oraz przykładowa dokumentacja znajduje się pod adresem:  http://www.centrum-doskonalenia.pl
Od października 2009 roku Centrum Doskonalenia Zarządzania MERITUM realizuje dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projekt. „Bezpieczna firma – szkolenia dla kadry  sektora MSP”.  Realizujemy szkolenia dla pełnomocników, auditorów wewnętrznych i z dokumentowania w zakresie norm ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1. Do tej pory zrealizowaliśmy cykle szkoleniowe w Warszawie i Poznaniu. Zdecydowanie największym zainteresowaniem cieszą się szkolenia pełnomocników i auditorów wewnętrznych. 
Ze względu na bardzo dużą atrakcyjność szkolenia pełnomocnika, na co składa się m.in. otrzymywanie oprogramowania do dokumentowania systemu w przypadku ISO 9001 lub analizy ryzyka w przypadku ISO 27001, zapraszamy do wzięcia udziału w  szkoleniu „Pełnomocnik ISO 27001”, które odbędzie się 14-15 kwietnia w Poznaniu.   
Polecamy inne dofinansowane szkolenia:
Szkolenie auditora wewnętrznego ISO 27001 – 17-18 marzec w Warszawie
Szkolenie „Pełnomocnik ISO 9001” – 12-13 maja Katowice
Szkolenie „Auditor ISO 9001” – 19-20 maja Warszawa
Szkolenie „Pełnomocnik ISO 20000-1” – 8-9 kwietnia 2010 Warszawa   TYLKO JEDNA EDYTCJA !
Szkolenie „Dokumentowanie ISO 20000-1” – 21-22 kwietnia 2010 Warszawa   TYLKO JEDNA EDYTCJA !
Szkolenie „Auditor ISO 20000-1” – 16-17 czerwca 2010 Warszawa   TYLKO JEDNA EDYTCJA !
Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia wystawia firma BSI.

Więcej informacji dotyczących szkoleń dofinansowanych dostępnych jest na stronie www.nasza-jakosc.pl.
Ciekawe artykuły, informacje na temat wdrożeń ISO, oprogramowania i podręczników dostępne są na stroniewww.centrum-doskonalenia.pl.
Zachęcamy też do zapoznania się z działalnością Klubu Doskonalenia Zarządzania zrzeszającego osoby zajmujące się systemami zarządzania – www.klub-doskonalenia.pl.

12reasons

Zapisz się, by otrzymać DARMOWY e-mailowy raport