Diagram Ishikawy


Historia

Diagram Ishikawy wziął swój początek od człowieka, który nazywał się Kaoru Ishikawa. Kaoru - profesor jednego z japońskich uniwersytetów - żył w latach 1915-1989. Uznawany jest za jednego z najbardziej znanych innowatorów i pionierów w dziedzinie nowoczesnego zarządzania jakością w Stanach Zjednoczonych. Narzędzie do analizy przyczyn i skutków znane także jako rybia ość,diagram przyczynowo - skutkowy czy po prostu diagram Ishikawy jest znanym i cenionym na całym świecie narzędziem wykorzystywanym do analizy i doskonalenia procesów. Kaoru jest także pomysłodawcą takich metodologii jak kręgi jakości czy stworzenie przyjaznych dla pracownika metod kontroli jakości. Zawsze podkreślał rolę "klienta wewnętrznego" w procesach przedsiębiorstw. 
Diagram Ishikawy został po raz pierwszy użyty w latach 60-tych ubiegłego wieku i jest uznawany za jeden z siedmiu podstawowych narzędzi zarządzania jakością wraz z histogramem, wykresem Pareto, diagramem korelacji, arkuszem analitycznym, kartami kontrolnymi oraz schematem blokowym.