DOE - Projektowanie eksperymentów


Chcąc otrzymać produkt o wyższej jakości, i o niższych kosztach w porównaniu z wyrobami konkurencji, należy zredukować koszty złej jakości (COPQ - z ang. Cost of Poor Quality). Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez zmniejszenie zmienności procesów produkcyjnych, dzięki kontrolowaniu i analizowaniu zmian krytycznych parametrów procesów produkcyjnych w czasie. 

Rzeczywistą redukcję zmienności parametrów (jak również procesów produkcyjnych) można osiągnąć przez użycie nowoczesnych metod i technik zapewnienia jakości, takich jak Planowanie Eksperymentu (DOE - z ang. Design of Experiment). Metoda ta, poprzez likwidację przyczyn zewnętrznych, pozwala znaleźć takie ustawienia kontrolowanych parametrów procesu, by uczynić ten proces jak najmniej zmiennym.