SPC - Statystyczne Sterowanie ProcesemSPC (z ang. Statistical Process Control) czyli Statystyczne Sterowanie Procesem (SSP) jest to kontrolowanie procesu za pomocą narzędzi statystycznych. Głównym celem SPC jest badanie procesu pod względem efektywności i prawidłowości przebiegu oraz jego położenia względem przyjętych granic. SPC znajduje zastosowanie nie tylko przy nadzorowaniu procesów, ale także przy kontroli dostaw i nadzorowaniu urządzeń pomiarowo kontrolnych.