QConsultant Arkadiusz Malczyk

QConsultant Arkadiusz Malczyk

Firma QConsultant Arkadiusz Malczyk od 2003 r. oferuje szeroki zakres usług związanych z systemami zarządzania.
Nasze usługi kierujemy do mikro, małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw, praktycznie ze wszystkich branż, jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, publicznych i niepublicznych jednostek medycznych jak również do organizacji pozarządowych.
Mamy ponad 15-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń w zakresie wymienionych standardów i systemów zarządzania. Oferujemy zarówno szkolenia ogólne oraz szkolenia dedykowane, dostosowane do branży i specyfiki działalności naszych Klientów.

Mocną stroną naszej firmy jest wysoko wyspecjalizowany zespół współpracowników z wieloletnim doświadczeniem, co gwarantuje indywidualne podejście do każdego Klienta i stosowanie kreatywnych rozwiązań dostosowanych do wymagań dowolnej organizacji.

Współpracujemy z wiodącymi jednostkami certyfikacyjnymi (SGS Polska, GCS Wrocław, ISOCERT, Centrum Certyfikacji Jakości, BSI Polska, Polski Rejestr Statków, Noble Cert i innymi), co pozwala na przygotowanie firmy do certyfikacji na najwyższym poziomie.

Współpraca z naszą firmą jest punktem wyjścia do nowoczesnego i efektywnego zarządzania!

Oferta firmy

Oferujemy:
• Audity wstępne,
• Wdrożenia,
• Opracowywanie dokumentacji,
• Szkolenia dla Pełnomocników / Osób odpowiedzialnych za nadzorowanie Systemów Zarządzania,
• Szkolenia dla auditorów wewnętrznych,
• Audity wewnętrzne,
• Audity drugiej strony,
• Outsourcing funkcji Pełnomocnika /innej osoby do spraw systemu zarzadzania, odpowiedzialnej za utrzymanie oraz doskonalenie systemu zarządzania oraz przygotowanie audytów zewnętrznych
• Outsourcing funkcji Administratora danych osobowych odpowiedzialnego za dane osobowe.
Z powodzeniem wdrażamy najpopularniejsze systemy zarządzania:
• System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
• System Zarządzania Jakością Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001:2007 lub PN-EN 18001:2004 (docelowo również normy ISO 45001, której projekty i postępy prac w związku z publikacją monitorujemy na bieżąco)
• Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-ISO/IEC 27001:2014
• Zintegrowane Systemy Zarządzania

Oferujemy także wdrożenie mniej rozpowszechnionych i bardziej wymagających systemów zarządzania, między innymi:
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności zgodny z normą PN-EN ISO 22000:2006,
• HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point),
• BRC, IFS,
• Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP),
• Dobra Praktyka Higieniczna (GHP).
• Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17025: 2005
• Wymagania NATO dotyczące Systemu Zarządzania Jakością zawarte w normach AQAP
• System Zarządzania Energią wg normy PN-EN ISO 50001:2012
• System Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej wg ISO/TS 16949
• Zarządzanie ryzykiem wg normy PN-ISO 31000:2012
• Wewnętrzny System Kontroli (WSK)
• Zakładowa Kontrola Produkcji dla wyrobów budowlanych
• FSC dla organizacji przetwarzających drewno (przemysł drzewny, wytwórczy, drukarnie)

Specjalizujemy się również w doradzaniu i wspieraniu przedsiębiorstw w zakresie spełnienia wymagań prawnych tj.
• Ustawa o ochronie danych osobowych (ODO) oraz Rozporządzenie dotyczące unijnej reformy ochrony danych osobowych (RODO)
• Przeprowadzenie i dokumentowanie audytów energetycznych zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
QConsultant Arkadiusz Malczyk
Adres: A18,
Węgrzce 32-086 , woj. małopolskie
Telefon: 509628232