Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. to firma z65-letnim doświadczeniem w obszarze certyfikacji systemów zarządzania, badań i certyfikacji wyrobów oraz prowadzenia szkoleń.
Jako członek Międzynarodowej Sieci Jednostek Certyfikujących IQNET (International Quality Net), gwarantujemy najwyższe standardy jakości oferowanych usług.
Jako jedyni reprezentujemy Polskę w pracach Komitetu Unii Europejskiej ds. Oznakowania Ekologicznego EUEB (European Union Ecolabelling Board).
Posiadamy status jednostki notyfikowanej o numerze 1434, nadanym przez Komisję Europejską, w zakresie:
• Rozporządzenia (UE) 2017/745 dotyczącego wyrobów medycznych,
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011,
• oceny zgodności produktów nawozowych UE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2019/1009.

Oferta firmy

Prowadzimy działalność w zakresie:
• certyfikacji wyrobów i usług na znaki jakości, między innymi B, Q, EKO, Ecolabel,
• certyfikacji systemów zarządzania (potwierdzonej certyfikatem PCBC S.A. oraz IQNET),
• certyfikacji wyrobów na zgodność z obowiązującymi normami,
• oceny zgodności w zakresie Rozporządzenia (UE) 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych,
• oceny zgodności w zakresie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 dotyczącego wyrobów budowlanych,
• organizacji szkoleń i doskonalenia kadr w obszarze badań, certyfikacji, systemów zarządzania, itp.,
• badań wyrobów chemicznych i budowlanych w naszych akredytowanych laboratoriach,
• certyfikacji gospodarstw ekologicznych.

Zobacz szkolenia tej firmy (11)
Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
Adres: Puławska 469,
Warszawa 02-844 , woj. mazowieckie
Telefon: 022 / 46-45-200
Adres e-mail: pcbc@pcbc.gov.pl