Polski Rejestr Statków S.A.

Polski Rejestr Statków S.A.

Polski Rejestr Statków S.A. (PRS) to niezależna instytucja rzeczoznawcza i członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych (IACS).

PRS jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania (AC 014) i certyfikacji wyrobów (AC 114). Jako jednostka notyfikowana w Komisji Europejskiej prowadzi ocenę zgodności w procesach oznakowaniu wyrobów symbolem CE (NB 1463).

Oferta firmy

Certyfikacja systemów zarządzania na zgodność z normami:
* ISO 9001 - jakość,
* ISO 14001 - środowisko,
* PN-N-18001, OHSAS 18001, ISO 45001 - BHP,
* ISO 22000 (HACCP) i FSSC 22000 - żywność,
* ISO/IEC 27001 - bezpieczeństwo informacji,
* ISO 3834 - spawalnictwo,
* ISO 50001 - energia,
* ISO 13485 - wyroby medyczne,
* EN 15224 - usługi sektora ochrony zdrowia,
* ISO/TS 16949 - przem. motoryzacyjny,
* ISO 22716 - GMP w produkcji kosmetyków,
* ISO 37120 - Zrównoważony rozwój społeczny - Wskaźniki usług miejskich i jakości życia,
* ISO 37001 - zarządzanie działaniami antykorupcyjnymi,
* ISO 22301 - ciągłość działania.

Weryfikacja EMAS (system ekozarządzania i audytu) i audyty zewnętrzne przedsiębiorcy wystawiającego dokumenty DPR, DPO, EDPR, EDPO (tzw. AZO) oraz audyty organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania (tzw. AZE) a także audyty systemu zarządzania potwierdzające spełnienie kryteriów utraty statusu odpadu (tzw. USO).

Ocena wyrobów na zgodność z dyrektywami i rozporządzeniami Unii Europejskiej:
* 2014/90/UE - wyposażenie morskie,
* 2016/425 - środki ochrony indywidualnej,
* 2014/68/UE - urządzenia ciśnieniowe,
* 2014/29/UE - proste zbiorniki ciśnieniowe,
* 2014/30/UE -kompatybilność elektromagnetyczna,
* 2014/35/UE - wyroby niskonapięciowe,
* 2013/53/UE - rekreacyjne jednostki pływające,
* 2006/42/WE - maszyny,
* 305/2011 w zakresie Zakładowej Kontroli Produkcji dla konstrukcyjnych wyrobów metalowych oraz kruszyw.

Weryfikacja rocznych raportów dot. emisji gazów cieplarnianych (w ramach EU ETS). Jako jedyna polska firma wykonujemy również weryfikacje planów monitorowania i raportów emisji gazów cieplarnianych ze statków morskich (MRV).

Poza certyfikacją i oceną zgodności wyrobów realizujemy również certyfikację personelu spawalniczego metali, aluminium oraz innych metali.

Szkolenia otwarte w zakresie wymagań aktualnych edycji norm ISO serii 9000, 14000 i 22000, 27000, PN-N-18001 i innych, szacowania ryzyka a także w zakresie wymagań przepisów UE.
Szkolenia kompetencyjne:
- auditor wewnętrzny systemów zarządzania (jakością, środowiskowego, BHP, bezpieczeństwem żywności, bezpieczeństwem informacji, energią i in.),
- auditor wiodący,
- pełnomocnik systemu zarządzania jakością,
- pełnomocnik Zakładowej Kontroli Produkcji.

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Polski Rejestr Statków S.A.
Adres: al. gen. Józefa Hallera 126,
Gdańsk 80-416 , woj. pomorskie
Telefon: 58 751 12 73
Fax: 58 341 77 69
Adres e-mail: dc@prs.pl
Strona www: http://www.prs.pl