Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.

Ośrodek OBAC jest prywatną, jednostką certyfikującą posiadającą osobowość prawną spółki z o.o. Od 1997 roku przeprowadzamy procesy badań, atestacji oraz certyfikacji wyrobów oraz systemów zarządzania mających zastosowanie w rozmaitych sektorach przemysłowych. Posiadamy własne akredytowane laboratorium badawcze LABOREx oraz zatrudniamy liczną kadrę wysokiej klasy specjalistów wykonujących badania laboratoryjne, inspekcje techniczne oraz odbiory instalacji przemysłowych.

Dodatkowe informacje

Ceryfikacja wyrobów jest dokonywana w oparciu o:
notyfikację Unii Eurpejskiej
akredytację International Electrotechnical Comission IEC
akredytację Polskiego Centrum Akredytacji
dobrowolny znak bezpieczenstwa B
normy krajowe, europejskie, międzynarodowe (m.in. PL, EN, IEC, DIN, GOST, MSHA)
dyrektywy UE
specyfikacje techniczne wskazane przez dostawcę.
własne programy certyfikacji OBAC
Nasze raporty z badań oraz certyfikaty zgodności są uznawane w Polsce, Unii Europejskiej oraz w globalnym międzykontynentalnym obrocie handlowym.

Oferta firmy

Ośrodek OBAC posiada status jednostki notyfikowanej Nr 1461 i działa w ramach następujących dyrektyw Unii Europejskiej:
94/9/WE Urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożenia wybuchem
2006/42/WE Maszyny
2004/108/WE Kompatybilność elektromagnetyczna
2006/95/WE Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytkowana w określonych granicach napięć
2000/14/WE Emisja hałasu do otoczenia emitowana przez urządzenia stosowane na zewnątrz pomieszczeń

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o.
Adres: Toruńska 27,
Gliwice 44-122 , woj. śląskie
Telefon: +48 32 2378440
Fax: +48 32 2378442
Adres e-mail: biuro@obac.com.pl