MASTERE Consulting

MASTERE Consulting

MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom kompleksowych usług mających na celu usprawnianie procesów zarządzania poprzez projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania jakością wg ISO 9001, zarządzania bhp wg ISO 45001, zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, zarządzania bezp. informacji wg ISO 27001 oraz innych międzynarodowych standardów.
Od ponad 20 lat pomagamy w pozyskiwaniu i rozliczaniu dotacji UE na różne cele: inwestycje, doradztwo, szkolenia, rozwój eksportu, systemy informatyczne. Sami także jesteśmy beneficjentami dotacji unijnych.

Prowadzimy szkolenia w formule otwartej oraz dedykowane do potrzeb zorganizowanych grup pracowników przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej, studentów i innych zainteresowanych.

Realizujemy także projekty szkoleniowe współfinansowane przez UE w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dodatkowe informacje

W latach 2010-2014 realizowaliśmy sześć projektów współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.
Podczas tych projektów przeszkoliliśmy grupę blisko 1000 Auditorów i Pełnomocników ds. ISO 9001, 14001, 18001, 22000, 27001 z prawie 400 przedsiębiorstw z województwa mazowieckiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 dalej aktywnie wspieraliśmy swoimi usługami szkoleniowymi i doradczymi kolejne podmioty.

Jesteśmy otwarci na kolejne wyzwania, zapraszamy do współpracy!

Oferta firmy

Nasza oferta obejmuje realizację szkoleń i usług doradczych projektowania, dokumentowania, wdrażania, auditowania i doskonalenia systemów:
- zarządzania jakością wg normy ISO 9001
- zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001
- zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001
- zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO/IEC 27001
- zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy ISO 22000
- dla dostawców przemysłu samochodowego
- zarządzania jakością dla wytwórców wyrobów medycznych wg normy ISO 13485
- zarządzania w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg normy ISO/IEC 17025
- dla dostawców armii NATO wg standardu AQAP

Ponadto oferujemy usługi outsourcingu Pełnomocnika ds. ISO w zakresie którego jest utrzymywanie systemu zarządzania w zgodności i aktualności wg obowiązujących wymagań normatywnych, a także dalszy rozwój i ciągłe doskonalenie skuteczności systemu wg ustalonych celów.

Zobacz szkolenia tej firmy (123)
MASTERE Consulting
Adres: Jordana 4b,
Warszawa, Poznań, Szczecin 00-950 , woj. mazowieckie
Telefon: 608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl