Kaizen Institute Poland

Kaizen Institute Poland

Kaizen Institute Poland realizuje projekty usprawniające procesy produkcyjne oraz administracyjne, zgodnie z japońską filozofią ciągłego doskonalenia – Kaizen.
Jest członkiem prestiżowej Kaizen Institute Consulting Group, która skupia ponad 30 Instytutów na całym świecie i działa na rynku od ponad 30 lat.
Kaizen Institute Poland od wielu lat jest organizatorem prestiżowych wydarzeń i certyfikowanych programów, poświęconych tematyce Kaizen. Wśród nich znajdują się:

•Międzynarodowy Kongres GEMBAKAIZEN
•Certyfikowany program szkoleniowy KAIZEN® College
•Klub Koordynatorów KAIZEN®
•Studia Podyplomowe Akademia KAIZEN®

Dodatkowe informacje

Seria seminariów College ma dostarczyć pomocnych narzędzi
i przygotować uczestników do budowy efektywniejszej
struktury przedsiębiorstwa. Powinna także stanowić bodziec
do ciągłego i systematycznego doskonalenia.

Struktura College oparta jest na trzech poziomach kompetencji:

- Pierwszy stopień kompetencji –Praktyk KAIZEN®, pozwala poznać metody i techniki służące rozpoznaniu i likwidowaniu marnotrawstwa, które można w praktyce wykorzystać w swojej firmie.

- Drugi stopień kompetencji – Trener KAIZEN®, czyni z praktyka trenera, który jest w stanie przekazać zdobytą wiedzę innym osobom, kierować zespołem i prowadzić warsztaty zespołowego rozwiązywania problemów.

- Trzeci stopień kompetencji – Menedżer KAIZEN®, pozwala
na przejęcie roli samodzielnego eksperta w obszarze zarządzania procesem doskonalenia, koordynację wszystkich
działań w tym obszarze i przejęcie odpowiedzialności
za wdrożenie kultury KAIZEN® w firmie.

Aby uzyskać licencję Menedżera KAIZEN® każdy z absolwentów,
w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w KAIZEN®
College, jest zobowiązany przedstawić swojemu przełożonemu
projekt wraz z kalkulacją docelowo osiągniętych oszczędności, który po akceptacji ma zostać wdrożony w firmie.

Oferta firmy

Szkolenia z zakresu KAIZEN Lean College to certyfikowany program
dla wszystkich, którzy nadzorują, kierują i biorą udział w procesach tworzących wartość dla przedsiębiorstwa (jap. GEMBA) oraz dla tych, którzy są odpowiedzialni
za wdrażanie KAIZEN®. Jest to program odpowiedni dla wszystkich poziomów w organizacji.

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Kaizen Institute Poland
Adres: Koreańska 13,
Wrocław 52-121 , woj. dolnośląskie
Telefon: 71 335 22 75
Fax: 71 335 22 79
Adres e-mail: info@kaizen-institute.pl