Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organi

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organi

Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organizacji "SYSTEM" Sp. J. to firma szkoleniowo-doradcza powstała w 2000 roku z inicjatywy byłych pracowników Huty Częstochowa będących specjalistami z zakresu BHP oraz ochrony środowiska, a także wdrażania i szkoleń z zakresu systemów zarządzania. 20 lat działalności i ciągłego poszerzania swojej wiedzy pozwoliło nam na zdobycie ogromnego doświadczenia, dzięki któremu jesteśmy w stanie świadczyć usługi na najwyższym poziomie, czego świadectwem są liczne referencje zadowolonych Klientów.
Specjalizujemy się w następujących obszarach:
1. obsługa w zakresie BHP i PPOŻ oraz obsługa w zakresie ochrony środowiska
2. wdrażanie i doskonalenie systemów zarządzania
3. szkolenia (BHP, ochrona środowiska, systemy zarządzania) i kursy zawodowe

Zarówno szkolenia, jak i konsultacje prowadzimy w formie stacjonarnej oraz on-line, co jest szczególnie istotne w zmieniającej się rzeczywistości. Szkolenia mogą być realizowane w formule zamkniętej (są wówczas dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych przedsiębiorstw) oraz otwartej (stanowią doskonałą kanwę wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych podmiotów).

Dodatkowe informacje

SZKOLENIA BHP

Zapewnienie przeszkolenia pracownika pod kątem BHP jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Szkolenie takie powinno się odbyć przed rozpoczęciem pracy (szkolenie wstępne BHP), a następnie należy przeprowadzać szkolenia w wymaganych prawem odstępach czasu (szkolenia okresowe BHP), przy czym w zależności od stanowiska częstotliwość ta jest różna.

Biuro SYSTEM Sp. J. specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń wstępnych i okresowych BHP. Nasi wykładowcy nie tylko przekażą uczestnikom fachową wiedzę i zapoznają z aktualnymi przepisami, ale także uwrażliwią pracowników na najważniejsze zagrożenia występujące na ich stanowiskach. Zrobią to językiem zrozumiałym, przekładając zawarte w prawodawstwie przepisy na przykłady dnia codziennego.

Prowadzimy wszystkie typy obowiązkowych szkoleń:
• szkolenie wstępne BHP
• szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych
• szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
• szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
• szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
• szkolenie okresowe BHP dla niewymienionych w innych grupach pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
• szkolenie okresowe BHP dla pracowników służby BHP

Uzupełnieniem szkoleń obowiązkowych jest oferowany przez Biuro SYSTEM Sp. J. pakiet szkoleń dodatkowych poszerzających wiedzę dotyczącą konkretnych zagadnień z obszaru BHP. Do najpopularniejszych należą:
• szkolenie dla Społecznych Inspektorów Pracy i Przedstawicieli Pracowników
• wypadek ciężki, zbiorowy, śmiertelny - warsztaty szkoleniowe
• warsztaty doskonalące dla członków Zakładowych Komisji BHP
• przygotowanie, realizacja i dokumentowanie prac szczególnie niebezpiecznych
• bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji urządzeń energetycznych
• substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe
• pierwsza pomoc
• metodyka prowadzenia instruktaży stanowiskowych
• i wiele innych

Poza szkoleniami z zakresu BHP oferujemy również szkolenia z zakresu ochrony środowiska, systemów zarządzania (System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2015, System Zarządzania BHP wg ISO 45001:2018, System Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018) oraz kursy zawodowe.

Oferta firmy

1. OBSŁUGA W ZAKRESIE BHP I PPOŻ
OBSŁUGA W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Współpraca w tych obszarach odbywać się może na podstawie jednorazowych zleceń, jak też stałej, kompleksowej obsługi. Do działań z obszaru BHP i PPOŻ najczęściej realizowanych w ramach jednorazowych zleceń należą:
• prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych BHP
• dokonywanie oceny ryzyka zawodowego
• prowadzenie postępowań powypadkowych
• analiza stanu BHP w Organizacji
• kontrola warunków bezpieczeństwa pożarowego
• opracowywanie dokumentów wewnętrznych dotyczących BHP i PPOŻ (regulaminy, instrukcje itp.)

Natomiast najczęściej zlecanymi działaniami z zakresu ochrony środowiska są:
• wyliczanie wysokości opłat środowiskowych
• sporządzania wymaganych prawem sprawozdań
• opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania różnego rodzaju pozwoleń środowiskowych

Zakres działań realizowanych w ramach stałej obsługi jest znacznie szerszy i bardziej kompleksowy. Każdorazowo jest on indywidualnie dostosowywany do wielkości oraz specyfiki funkcjonowania danej Organizacji.


2. WDRAŻANIE I DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

W naszej ofercie znajduje się szeroki zakres działań związanych z wdrażaniem i doskonaleniem systemów zarządzania. Specjalizujemy się w następujących systemach:
• System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2015
• System Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2015
• System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy ISO 45001:2018
• System Zarządzania Energią wg normy ISO 50001:2018
• System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001

Jesteśmy w stanie od podstaw przygotować Organizację do wdrożenia i certyfikacji wybranego systemu zarządzania (lub systemu zintegrowanego), jak również pomóc w dostosowaniu funkcjonującego systemu do wymagań nowej normy. W ramach doradztwa możemy pomóc w uproszczeniu dokumentacji, przeprowadzić audit systemu zarządzania oraz pomóc w realizacji działań korekcyjnych i korygujących. Możemy także przeprowadzić szkolenia dla pracowników, podczas których zapoznają się oni z zapisami normy oraz specyfiką funkcjonującego w Organizacji systemu.

Zakres prowadzonych działań każdorazowo jest ściśle dostosowywany do potrzeb i oczekiwań Klienta. Zarówno konsultacje, jak i szkolenia mogą być przy tym realizowane w formie stacjonarnej lub online.


3. SZKOLENIA I KURSY ZAWODOWE

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z następujących obszarów:
• bezpieczeństwo i higiena pracy (zarówno obowiązkowe szkolenia wstępne i okresowe BHP, jak i szkolenia dodatkowe np. pierwsza pomoc, BHP przy eksploatacji urządzeń energetycznych, wypadku przy pracy, prace szczególnie niebezpieczne, substancje niebezpieczne i toksyczne środki przemysłowe)
• ochrona środowiska (m.in. szkolenia dotyczące gospodarowania odpadami, ochrony powietrza, gospodarki wodno-ściekowej, emisji hałasu)
• systemu zarządzania (szkolenia dla pełnomocników i auditorów systemów zarządzania, szkolenia zaznajamiające z wymaganiami norm)
• kursy zawodowe (m.in. dla operatorów wózków jezdniowych, suwnic, hakowych)

Wszystkie szkolenia mogą być realizowane w formule zamkniętej (są wówczas dopasowane do potrzeb i oczekiwań konkretnych przedsiębiorstw) oraz otwartej (stanowią doskonałą kanwę wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami różnych podmiotów). Prowadzimy je w formie stacjonarnej oraz online, co jest szczególnie istotne w zmieniającej się rzeczywistości.

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Biuro Usług Doskonalenia Zarządzania i Organi
Adres: Faradaya 53 lok. 44,
Częstochowa 42-200 , woj. śląskie
Telefon: 34 3214380
Fax: 34 3614524