Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA

Jesteśmy młodym dynamicznym zespołem ukierunkowanym na efektywne realizowanie powierzonych zadań, z indywidualnym podejściem do każdego realizowanego projektu. W naszej pracy kierujemy się mottem:
KREUJEMY ROZWIĄZANIA,
DOSTARCZAMY REZULTATY!
Działając zgodnie z tą ideą stawiamy sobie za cel fachową obsługę Firm w pięciu podstawowych obszarach:

1. Doradztwo przy wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania,
2. Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych,
3. Outsourcing z zakresu kadr,
4. Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych,
5. Doradztwo w zakresie Systemu Prawnego Ochrony Środowiska.

W trosce o najwyższą jakość usług świadczonych Państwu zdecydowaliśmy się na wdrożenie w naszym Biurze Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009.

Oferta firmy

Doradztwo przy wdrożeniu, utrzymaniu i doskonaleniu Systemów Zarządzania
Co daje wdrożenie Systemu Zarządzania:
- budowanie pozytywnego wizerunku firmy,
- otrzymany Certyfikat jest dodatkowym narzędziem marketingowym,
- wzrost zaufania do Przedsiębiorstwa poprzez posiadanie przez firmę Certyfikatu,
- uznanie u Klientów,
- obiektywne potwierdzenie marki Firmy przez niezależną jednostkę certyfikującą,
- stymulowanie innowacyjnych rozwiązań,
- zwiększenie efektywności i zapewnienie przewagi konkurencyjnej na rynku,
- identyfikację, monitorowanie i dostosowanie do wymagań prawnych stawianych organizacji,
- obniżenie kosztów poprzez efektywniejsze i sprawniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów,
- zmniejszenie kosztów poprzez wdrażanie działań eliminujących przyczyny powstałych wad, w tym zgłoszonych reklamacji,
- wyeliminowanie ryzyka nałożenia kar administracyjnych wynikających
z nieprzestrzegania obowiązujących przepisów prawa.
Doradztwo w zakresie przepisów Ochrony Danych Osobowych.
Pragniemy Państwu zaoferować kompleksową obsługę doradczą obejmującą:
- analizę wstępną organizacji polegającą na zdefiniowaniu i określeniu zakresu zbioru danych osobowych oraz ocenie stosowanych zabezpieczeń technicznych,
- dostosowanie istniejących dokumentów i posiadanych zabezpieczeń do wymagań ustawy,
- opracowanie wymaganych dokumentów w tym Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, umowy powierzenia danych osobowych,
- określenie zasad i sposobu ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych oraz przygotowanie formularza upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,
- przygotowanie wniosku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
Outsourcing z zakresu kadr.
W ramach współpracy pragniemy zaproponować Państwu kompleksową obsługę, w skład której wchodzi:
- tworzenie i aktualizacja baz danych kadrowych,
- audit istniejącej dokumentacji kadrowej,
- prowadzenie akt pracowniczych,
- sporządzanie dokumentów kadrowych, regulaminów pracy, regulaminów wynagrodzenia,
- opracowywanie oceny ryzyka zawodowego,
- przeprowadzanie szkoleń bhp wstępnych i okresowych.
Prowadzenie szkoleń otwartych i zamkniętych.
Tematyka naszych szkoleń obejmuje:
- System Zarządzania Jakością ISO 9001,
- System Zarządzania Środowiskowego,
- Zintegrowany System Zarządzania,
- System Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności,
- System HACCP,
- System Ekozarządzania i Audytu EMAS,
- Ochrona Środowiska w Przedsiębiorstwie,
- Ochrona Danych Osobowych,
- Szkolenia BHP,
- Pierwsza Pomoc Przedmedyczna.
- System Zarządzania Jakością w Branży Motoryzacyjnej
Doradztwo w zakresie Systemu Prawnego Ochrony Środowiska
Specjalizujemy się w wykonywaniu:
-opracowań związanych z dopuszczeniem przedsięwzięcia do realizacji, w tym wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia , raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;
- opracowań związanych z dopuszczeniem instalacji i urządzeń do eksploatacji oraz do prowadzenia określonej formy działalności, w tym wniosków o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi z wnioskami o ich zatwierdzenie, wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie określonej formy działalności w zakresie gospodarowania odpadami (odbieranie, zbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie);
- opracowań oraz dokumentów związanych z realizacją obowiązków wynikających
z eksploatacji instalacji i urządzeń oraz prowadzeniem określonej formy działalności, w tym dokumentacji ewidencyjnej wymaganej obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska, sprawozdań wymaganych obligatoryjnie w ramach systemu prawnego ochrony środowiska, dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty za korzystanie ze środowiska, tzw. opłaty środowiskowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej), dokumentacji związanej z naliczaniem opłaty produktowej (przeprowadzanie procedury obliczeniowej).

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
Biuro Doradztwa Gospodarczego HOSSA
Adres: Boya-Żeleńskiego 108,
Katowice 40-750 , woj. śląskie
Telefon: 032 20 00 174
Fax: 032 353 66 37
Adres e-mail: info@hossa.biz
Strona www: http://www.hossa.biz