BHP Solutions

BHP Solutions

Firma zajmuje się kompleksowym świadczeniem usług w zakresie BHP,Ochrony Ppoż. oraz Ochrony Środowiska. Współpracujemy z doświadczonymi Specjalistami ds. BHP, Inspektorami Ochrony Przeciwpożarowej oraz Specjalistami z Ochrony Środowiska.

Zajmujmy się przeprowadzaniem szkoleń, pomagamy w ocenie ryzyka zawodowego, w realizacji nakazów organów kontroli, opracowaniu instrukcji i dokumentacji, doradzamy również w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bhp w różnego rodzaju przedsiębiorstwach,instytucjach publicznych,placówkach oświatowych oraz inwestycjach budowlanych.

Pełnimy funkcje Głównych Specjalistów BHP w zakresie obowiązków i czynności wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 109, poz. 704, ze zm.

Dbamy o satysfakcję klienta, powierzone obowiązki wykonujemy rzetelnie i profesjonalnie oszczędzając Państwa czas, służąc doświadczeniem w przyjaznej atmosferze współpracy. Stawiamy na wysoką jakość usług przy zachowaniu konkurencyjnych cen.

Serdecznie zapraszamy do współpracy

Oferta firmy

Zakres usług:


umowy stałe (usługi kompleksowe) dotyczące nadzoru BHP i PPOŻ i Ochrony Środowiska
jednorazowe zlecenia
zaawansowany system szkoleń dla pracowników zatrudnionych na wszystkich szczeblach organizacji
prowadzenie szczegółowej dokumentacji BHP wynikającej zarówno z prawa jak i dobrych praktyk
sporządzanie audytów na zgodność prawną; BHP, Ochrona Środowiska, PPOŻ
sporządzanie analiz stanu i wyciąganie ukierunkowanych, szczegółowych wniosków z propozycjami rozwiązań
prowadzenie audytów bezpieczeństwa maszyn z uwzględnieniem tematyki wymagań minimalnych / zasadniczych / certyfikacji CE
pomoc przy kontrolach warunków pracy organów państwowych
praktyczne porady dostosowane do profilu klienta
kompleksowe rozwiązania jak i pojedyncze usługi
indywidualne podejście i optymalne rozwiązania dla każdego
uczestniczymy w odbiorach i komisjach BHP
pełnienie funkcji KOORDYNATORA BHP podczas budowy, remontu czy też inwestycji. Zajmujemy się wtedy obsługą budowy pod względem BHP i PPOŻ.


Standardowa obsługa firmy obejmuje:

szkolenia BHP
opracowanie oceny ryzyka zawodowego
przeprowadzania przeglądów w zakresie BHP i PPOŻ, pomieszczeń, stanowisk pracy wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu likwidacji stwierdzonych braków i zagrożeń
przeprowadzaniem kontroli warunków pracy oraz przestrzegania zasad BHP przez pracowników i podwykonawców
pomoc w komunikacji z Państwową Inspekcją Pracy - realizacja zaleceń pokontrolnych
opracowywanie pełnej dokumentacji powypadkowej
nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ
okresowe i roczne analizy stanu BHP
organizowanie badań środowiska pracy
prowadzenie wymaganych rejestrów
oraz inne niestandardowe (5S,PN 18001,ISO 14001)

Zobacz szkolenia tej firmy (0)
BHP Solutions
Adres: Arbuzowa 9a,
Wrocław 54-054 , woj. dolnośląskie
Telefon: 726938643
Adres e-mail: biuro@bhp-solutions.pl