Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
icon 32 godzin (4 dni)
icon 2790,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
IATF 16949
inne
icon
Cena szkolenia:
2790,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
28 - 31 październik 2024
icon
Miejsce:
RZESZÓW, woj. podkarpackie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

icon 32 godzin (4 dni)
icon 2790,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
IATF 16949
inne
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia


II Zintegrowany System Zarządzania

Podstawowe aspekty i przepisy prawne,
Zasady zintegrowanego systemu zarządzania,
Podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku.


III Systemy Zarządzania – wymagania i interpretacja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z przykładami praktycznymi.


IV Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.


V Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.


VI Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VII Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.


VIII CYKL (PDCA) - ćwiczenia

IX. Zarządzanie procesowe, zarządzanie ryzykiem, mapa procesów, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

X. Nadzór i działania systemowe

XI. Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XII. Narzędzie i metody zarządzania systemem jakości, techniki doskonalenia

Omówienie wybranych narządzi jakości i technik doskonalenia.
XIII. Zarządzanie grupą

Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika,
Zarządzanie grupą,
Zarządzanie czasem,
Motywowanie,
Konflikty i ich rozwiązywanie
Komunikacja i mowa ciała
Prezentacje i wystąpienia publiczne
XIV. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów oraz obecnych pełnomocników, audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

32 godzin (4 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
pomoc w rezerwacji hotelu,
certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)
certyfikat Pełnomocnika ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, niemieckim)
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia zsz, planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania,
poznanie wytycznych normy ISO 19011:2018,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.


Certyfikaty:

certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)
certyfikat Pełnomocnika ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com