Lean Manufacturing w praktyce (WIDEOKONFERENCJA)
icon 24 godzin (3 dni)
icon 2250,00 PLN
Lean
TPM
icon
Cena szkolenia:
2250,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
02 - 04 grudzień 2024
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Lean Manufacturing w praktyce (WIDEOKONFERENCJA)

icon 24 godzin (3 dni)
icon 2250,00 zł
Lean
TPM
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie w temat szkolenia,II Lean Manufacturing – pojęcia i zasady

Diagnoza stanu obecnego,
Cel usprawnień,
Strata – 7 typów (MUDA),
Mapowanie strumienia wartości,
Projektowanie stanu docelowego,
Przegląd technik i narzędzi LM (KAIZEN, KANBAN, Just In Time, Poka – Yoke, 5S – organizacja miejsca pracy, SMED – Przezbrajanie Procesów, TPM – Niezawodność maszyn i urządzeń).


III Wdrażanie 5S

Co to jest 5S- pojęcia i znaczenie?
Korzyści wynikające z wdrożenia systemu 5S
Etapy wdrażania systemu 5S– poziomy świadomości w praktycznym zastosowaniu.
Dokumentacja i standaryzacja systemu
Program czerwonej etykiety, zgłaszanie niezgodności, wzory kart kontrolnych - ćwiczenia
Audytowanie systemu 5S


IV TPM – Niezawodność Maszyn i Urządzeń

Co to jest TPM ?
OEE – praktyczne wyliczanie,
Kalkulacja czasu dostępności maszyn, sprawności i jakości procesu
Identyfikacja głównych przyczyn strat,
Wdrażanie TPM w praktyce.


V SMED - redukcja czasów przezbrojeń maszyn i urządzeń

Geneza metodyki SMED
Etapy metodyki SMED (ETAP 0, ETAP 1, ETAP 2, ETAP 3)
Korzyści z wdrożenia
Standaryzacja przezbrojeń
SMED w praktyce
Wizualizacja działań.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, managerów, liderów i członków zespołu wdrożeniowego LM, osoby z działów produkcji, jakości, technicznych, utrzymanie ruchu oraz dla wszystkich osób które chcą poznać techniki eliminacji strat, marnotrawstwa i mieć wpływ na rozwój firmy.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępniane na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w formie elektronicznej,
certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Nabycie umiejętności optymalizacji i doskonalenia systemów produkcyjnych,
Eliminacja wszelkiego marnotrawstwa,
Wdrożenie Lean Manufacturing wpłynie na optymalizację systemu produkcyjnego, redukcję kosztów, zredukowanie czasu przezbrojeń, powierzchni, zapasów i robót w toku oraz wpłynie na wzrost wydajności produkcji.


Certyfikaty:

certyfikat LEAN MANUFACTURING w praktyce (w języku polskim i angielskim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com