G8D – Metodologia efektywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi jakości wraz z analizą przyczy
icon 16 godzin (2 dni)
icon 2398,50 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
2398,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
21 - 22 listopad 2024
icon
Miejsce:
Wrocław, woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...

G8D – Metodologia efektywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi jakości wraz z analizą przyczy

icon 16 godzin (2 dni)
icon 2398,50 zł
inne
Program szkolenia
icon
Szkolenie dwudniowe w formie uzupełnionego teorią treningu, opartego o warsztaty wykonywane w warunkach zbliżonych do rzeczywistych, oparte na realnych przykładach problemów jakościowych występujących w procesie produkcyjnym uczestników szkolenia. Szkolenie ma na celu wypracowanie gotowych narzędzi efektywnego rozwiązywania problemów oraz zarządzania reklamacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
• Wprowadzenie do metodologii rozwiązywania problemów: narzędzia jakości w EPS, cykl PDCA, różnice pomiędzy metodami EPS (G8D, QRQC, A3…), G8D – sekwencyjny plan działań.
• ISO 10002 – system zarządzania jakością w reklamacjach.
• Identyfikacja problemu oraz działania natychmiastowe:
○ analiza problemu, problem w ujęciu procesowym, poziomy eskalacji problemu, wybór narzędzia do rozwiązywania problemu,
○ reklamacje wewnętrzne oraz zewnętrzne a działania powstrzymujące symptomy,
○ interdyscyplinarny zespół, ustalenie celu.
• Definiowanie problemu:
○ zasada San Gen Shugi, zbieranie danych: PFC, VSM, PFMEA, CP, SWI,
○ charakterystyki produktowe i procesowe oraz ich podział, wada w ujęciu procesowym,
○ definiowanie problemu: 5W2H.
• Tymczasowe działania zaradcze – plan działań.
• Identyfikacja przyczyn źródłowych:
○ definicja pojęcia „przyczyna źródłowa”, przyczyny źródłowe w ujęciu procesowym,
○ analiza błędów ludzkich za pomocą HERCA,
○ analiza czynników w podejściu 5M, diagram Ishikawy dla czynników – opis wytypowanych procesów,
○ klasyfikacja hipotez (analiza Pareto),
○ rozwinięcie hipotezy (5why),
○ weryfikacja przyczyny źródłowej.
• Trwałe działania korygujące:
○ poszukiwanie, określenie i weryfikacja działań korygujących (EP, MP),
○ plan wdrożenia działań korygujących (budowanie harmonogramów i przydzielanie zasobów),
○ walidacja działań korygujących.
• Standaryzacja uzyskanych rozwiązań:
○ utrwalenie rozwiązań,
○ przeniesienie rozwiązań na inne obszary organizacji,
○ uaktualnienie dokumentacji,
○ szkolenia i zapisy (lesson learnt).
• Informacja zwrotna – uznanie pracy zespołu.
Profil uczestników icon
• Szkolenie skierowane głównie do managerów średniego szczebla, liderów zespołów pracowniczych, liderów oraz członków zespołów poprawy jakości, liderów oraz członków zespołów ciągłych zmian oraz wszystkich realnie zaangażowanych w poprawę procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych, szkolenie może być przygotowane do pracy z pracownikami produkcyjnymi.
• W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby o różnym stopniu zaawansowania w efektywne rozwiązywanie problemów, nie mające żadnej wiedzy, jak też osoby posiadające już wiedzę teoretyczną lub praktyczną.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Szkolenie Otwarte


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

• uczestnictwo w szkoleniu
• wyżywienie w trakcie szkolenia (obiad+kolacja+obiad)
• bufet kawowy
materiały szkoleniowe
certyfikat


Zdobyta wiedza:

• Dowiesz się kiedy i jak należy reagować na błędy.
• Nauczysz się sprawnie identyfikować przyczynę źródłową.
• Przekonasz się, że korzystne jest eliminowanie przyczyny źródłowej a nie skutków jej występowania.
• Zauważysz jak zastosowanie G8D wpływa na polepszenie procesów a tym samym na wyniki firmy.
• Będziesz umiał zmotywować zespół do utrzymania i polepszania ustalonych standardów.
• Podniesiesz swoje kwalifikacje jako lidera zespołów reagowania na błędy.
• Zrozumiesz potrzebę standaryzacji jako podstawę ciągłej poprawy procesów.


Certyfikaty:

Certyfikat PRONOST

Trener icon

Trener PRONOST

image
Organizator szkolenia
Grupa Doradztwa Kreatywnego PRONOST Sp. z o.o
Misja Stworzenie innowacyjnej i rentownej organizacji: zapewniającej naszym pracownikom możliwości rozwoju, opartej na zasadach etyki społecznej, transferującej wiedzę na tematy: Zarządzania Biznesem, Jakością, Środowiskiem i Bezpiec...
Telefon:
+48 33 8580803
Adres e-mail: biuro@pronost.pl
Strona internetowa: http://pronost.pl