Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1709,70 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
1709,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
13 - 14 listopad 2024
icon
Miejsce:
POZNAŃ, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1709,70 zł
ISO 9001
Program szkolenia
icon
I. Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia

II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015
definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)

III. Pojęcia dotyczące audytów
Pojęcia audytów
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów

IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania
Prowadzenie auditów
Rodzaje prowadzonych auditów
Wytyczne wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania

V. Proces przeprowadzania audytu
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
Spotkanie otwierające
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
Spotkanie zamykające
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI. Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII. CYKL, (PDCA)

VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com