Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1414,50 PLN
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
1414,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
12 - 13 wrzesień 2024
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1414,50 zł
ISO 45001
Program szkolenia
icon
I. Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia


II. System Zarządzania BHP ISO 45001:2018

definicje i terminologia zawarta w ISO 45001:2018.
Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018.


III. Pojęcia dotyczące audytów

Pojęcia audytów
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów


IV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

Prowadzenie auditów
Rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania


V. Proces przeprowadzania audytu

Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
Spotkanie otwierające
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
Spotkanie zamykające
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI. Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.VII. CYKL, (PDCA)VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZBiHP ISO 45001:2018,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy BHP i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Certyfikaty:

certyfikat: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim),

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com