AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP - 25-26 kwietnia
icon 16 godzin
icon 900,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
icon
Cena szkolenia:
900,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
icon
Miejsce:
Szkolenie internetowe
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...

AKREDYTOWANY kurs Auditor/Audytor wewnętrzny /Pełnomocnik SZBŻ wg HACCP - 25-26 kwietnia

icon 16 godzin
icon 900,00 zł
#zostańwdomu
ISO 22000/HACCP
Program szkolenia
icon
1. WPROWADZENIE:
a. Pojęcie bezpieczeństwa żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. ISO 22000:2018
a. Definicja ISO
b. Norma ISO 22000
c. ISO 22000 a inne systemy zarządzania
d. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności

3. ETAPY WDRAŻANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI.
a. procedura przejścia z ISO 22000:2005 na ISO 22000:2018
b. powołanie pełnomocnika ds. SZJ i szkolenia przygotowawcze
c. określenie kontekstu organizacji i potrzeb stron zainteresowanych oraz wyznaczenie ryzyk i szans
b. ustanowienie polityki i celów bezpieczeństwa żywności
e. dokumentowanie systemu i prace wdrożeniowe
f. wybór i szkolenie audytorów wewnętrznych
g. audyt wewnętrzny
h. przegląd zarządzania
i. audyt zewnętrzny

4. SYSTEM GHP/GMP:
a. Ogólne zasady
b. Wymagane instrukcje
c. Rodzaje formularzy

5. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
b. Definicja Systemu HACCP
c. Zasady tworzenia i utrzymywania Systemu HACCP (warsztaty)

6. WYMAGANIA NORMY ISO 22000:2018.
a. omówienie zmian w normie ISO 22000:2018
b. Kontekst organizacji
c. Przywództwo
d. Planowanie
e. Wsparcie
f. Funkcjonowanie
g. Ocena funkcjonowania
h. Doskonalenie

7. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PEŁNOMOCNIKA DS. SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG ISO 22000:2018 / HACCP.

9. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

10. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO (STUDIUM PRZYPADKU)
a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

11. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

12. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy profesjonalnego audytora

13. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO / PEŁNOMOCNIKA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM ŻYWNOŚCI WG HACCP / ISO 22000:2018.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą opracowywania dokumentacji, wdrażania, utrzymania i nadzorowania oraz zasad i metod oceny Systemu, poznanie zmian prawnych i w normie ISO 22000:2018 i dostosowanie posiadanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności do wymagań nowej normy ISO 22000:2018. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wg HACCP / ISO 22000:2018.

WYMAGANY DOSTĘPNY MIKROFON I/LUB KAMERA
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:


Czas trwania:

16 godzin


W cenę wliczono:

Dokumenty potwierdzające odbycie szkolenia (certyfikat Auditora wewnętrznego lub Pełnomocnika ds. SZBŻ HACCP / ISO 22000:2018, materiały szkoleniowe, bezpłatne konsultacje mailowo lub telefonicznie w ciągu 1 miesiąca po zakończeniu szkolenia.
W przypadku zainteresowania certyfikatami Auditora wewnętrznego i Pełnomocnika, koszt drugiego certyfikatu wynosi 100 PLN zw. z VAT.


Zdobyta wiedza:

• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Zapoznanie uczestników z wymaganiami normy ISO 22000:2018
• Omówienie różnic pomiędzy ISO 22000:2005 a ISO 22000:2018 i innymi systemami zarządzania
• Przygotowanie przyszłych Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg wg HACCP / ISO 22000:2018.
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018
• Zapoznanie uczestników z zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych / Pełnomocników do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.


Certyfikaty:

Certyfikat Auditora wewnętrznego / Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg HACCP / ISO 22000:2018 w języku polskim lub angielskim

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą

Trener icon

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Organizujemy szkolenia stacjonarne, online i w siedzibie klienta (cały kraj).

Więcej informacji na naszej stronie www (patrz logo) lub tel. 601 084 601

image
Organizator szkolenia
Centrum QUALITY
Wdrażamy Systemy Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015, narzędzia jakościowe FMEA, PPAP, APQP, 8D, MSA, SPC wg AIAG zgodnie z IATF 16949, Systemy Zarządzania Środowiskiem wg ISO 14001:2015, Systemy Zarządzania...