Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1230,00 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1230,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
28 marzec 2023
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Zarządzanie substancjami chemicznymi w zakładzie - wymagania rozporządzenia REACH I dyrektywy RoHS

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 1230,00 zł
inne
Program szkolenia
icon
1. Podstawy prawne Rozporządzenia REACH
2. Zakres REACH
3. Rejestracja, udzielanie zezwoleń, ograniczenia
4. Informacja w łańcuchu dostaw
5. Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie substancji i mieszanin chemicznych – Rozporządzenie CLP
6. Karta charakterystyki
7. Dyrektywa RoHS – implementacja do polskiego prawa
8. Wymagania dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz podmiotów wprowadzających takie wyroby na rynek w świetle RoHS
9. Ocena zgodności, badania na zgodność z RoHS
10. Deklaracja zgodności sprzętu, oznakowanie CE
11. Pytania i dyskusja
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

W cenę szkolenia online wliczone są:
realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS
proces szkolenia
wszelkie koszty związane z trenerem
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający udział w szkoleniu

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/