SPC STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM + MSA ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1832,70 PLN
inne
icon
Cena szkolenia:
1832,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
05 - 06 grudzień 2022
icon
Miejsce:
Wrocław, woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

SPC STATYSTYCZNE STEROWANIE PROCESEM + MSA ANALIZA SYSTEMÓW POMIAROWYCH

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1832,70 zł
inne
Program szkolenia
icon
Moduł I - MSA (5 grudnia 2022)
1. Powtórzenie podstawowych zagadnień MSA
Zmienność całkowita w procesie i wpływ pomiaru
Pomiar, proces i SPC
Wyciąg z wymagań norm MSA (AIAG, Bosch, etc.)
Dyskusja z grupą

2. Składowe zmienności systemu pomiarowego
Diagram Ishikawy dla źródeł zmienności w systemie pomiarowym
Poprawa systemu pomiarowego jako projekt

3. Podstawowe metody analizy R&R dla danych ciągłych
Metoda rozstępów, metoda średnich i rozstępów, metoda ANOVA
Wskaźniki Cg, Cgk, %EV, %AV, %R&R, %PV, NDC i ich interpretacja
Inne procedury analizy systemów pomiarowych
Kryteria akceptowalności systemów

4. Analiza R&R
Zebranie danych do badanego systemu pomiarowego, przygotowanie próbek (wstęp do ćwiczenia)
Analiza systemu pomiarowego wybranymi metodami z wykorzytsaniem MS EXCEL (ćwiczenie)
Porównanie metod analizy R&R i interpretacja

5. Organizacja badań R&R
Dobór próby, operatorów, warunków badania
Wpływ doboru na wyniki analiz: dyskusja z grupą

6. Przykłady analiz rzeczywistych i dyskusja
Przykłady rzeczywiste pozytywne i negatywne
Dyskusja z grupą
icon
Moduł II - SPC (6 grudnia 2022)
1. Powtórzenie podstaw SPC
Do czego służy SPC
Po co komu jest SPC
Korzyści płynące z SPC

2. Zasady działania kart kontrolnych?
Zmienność naturalna i specjalna w procesie
Karta kontrolna jako filtr szumów i sygnałów z procesu
Sygnały płynące z karty kontrolnej (tzw. zasady Nelsona i ich interpretacja)
Dyskusja z grupą

3. Podstawowe karty kontrolne
Metody wyznaczania linii kontrolnych dla podstawowych kart kontrolnych (X-Chart, I Chart,
I-MR, X-R, karta N, P, NP)
Projektowanie karty kontrolnej dla procesu (ćwiczenie)

4. Reakcja na sygnały karty kontrolnej
Rola operatora, koordynatora, inżyniera w procesie
Rzeczywiste przykłady zadziałania kart kontrolnych

5. Analiza procesu z zastosowaniem kart kontrolnych
Ocena stabilności procesu na przykładzie zebranych danych (ćwiczenie )
Dyskusja z grupą

6. Ocena zdolności procesu
Wskaźniki Cp, Cpk, Pp, Ppk oraz pokrewne i ich interpretacja
Obliczanie zdolności procesu (ćwiczenie)
Wdrażanie kultury SPC w organizacji, przyczyny porażek i sukcesów

METODY SZKOLENIOWE
wykład,
ćwiczenia
dyskusje
studium przypadku (case studies)

Możliwość udziału wyłącznie w wybranym module.


Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna (termin gwarantowany)


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

W cenę szkolenia stacjonarnego wliczone są:
proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.

Uwaga
Każdy uczestnik na czas trwania szkolenia powinien dysponować własnym laptopem z MS EXCEL.


Zdobyta wiedza:

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nauka praktycznych umiejętności analizy błędów systemów pomiarowych oraz stosowania metod statystycznej kontroli procesu.
W zakresie MSA:
Szkolenie skupia się na metodach oceny błędu pomiarowego w odniesieniu do kontrolowanego procesu. Uczy podstawowych analiz mając do czynienia z danymi ciągłymi. Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich miar błędów i objaśnia związane z tym pojęcia. Szczegółowo tłumaczy badanie R&R (powtarzalności i odtwarzalności) metodami średnich i rozstępów oraz ANOVA. Uczy interpretacji i wnioskowania opierając się na obiektywnych kryteriach. Zwraca uwagę także w jaki sposób wykryć błędy w przeprowadzanych analizach. Szkolenie wzbogacone o przykłady rzeczywiste.
W zakresie SPC:
Szkolenie uczy podstawowych zasad filozofii zarządzania procesem w oparciu o kontrolę statystyczną. Daje wiedzę z zakresu wyboru odpowiednich metod analizy procesu. Porządkuje podstawy kart kontrolnych i oceny zdolności procesu. Pokazuje jak zaprojektować odpowiednią kartę kontrolną i jak z niej korzystać w praktyce. Uczy interpretacji i wnioskowania w oparciu o podstawowe wykresy i parametry statystyczne.


Certyfikaty:

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Trener icon

Specjalista zastosowań metod statystycznych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, w szczególności w zrozumieniu i optymalizacji procesów, analiz systemów pomiarowych, analizie niezawodności i prognozowania. Certyfikowany Black Belt z doświadczeniem w projektach Six Sigma. Wdrażał SPC w trzech fabrykach BSH Oddziałów Łódzkich (Bosch and Siemens Home Appliances). Certyfikowany audytor ISO/TS 16949:2002 oraz VDA 6.3.
Wieloletni wykładowca w Katedrze Metod Statystycznych na Uniwersytecie Łódzkim (prowadzone przedmioty: Statystyczna kontrola jakości, statystyka). Autor i współautor artykułów z zakresu zastosowań metod statystycznych w firmach produkcyjnych oraz analizie niezawodności. Współautor podręcznika rozwiązywania problemów „5xDlaczego”.
Prowadzone tematy szkoleniowe to m.in. MSA, SPC, DoE, Six Sigma, Prognozowanie (np. sprzedaży, popytu, awaryjności), Analiza niezawodności, Analiza Weibulla, Big Data.

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right