Planowanie i harmonogramowanie produkcji
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1586,70 PLN
#zostańwdomu
inne
icon
Cena szkolenia:
1586,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
15 - 16 grudzień 2022
icon
Miejsce:
online, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Planowanie i harmonogramowanie produkcji

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1586,70 zł
#zostańwdomu
inne
Program szkolenia
icon
1. Planowanie zasobów produkcji.
- Prognozowanie i zgrubne planowanie zasobów produkcyjnych RCCP (analiza poziomu i zmienności popytu, ocena zdolności produkcyjnych),
- Ewaluacja systemu produkcyjnego (diagramy przepływowe, mapy strumienia wartości),
- Modelowanie procesów (maksymalizacja „throughput” – zdolności procesu produkcyjnego do generowania przepływu zleceń, „wąskie gardła” procesu, parametryzacja i standaryzacja procesu),
- Zarządzanie poziomem zapasów (materiałowych, „produkcji w toku”, produktów gotowych – system JIT).

2. Główne uwarunkowania problemu elastyczności procesów produkcyjnych w kontekście nowoczesnych metod zarzadzania produkcją.
- Lean Manufacturing (system typu „pull”) – „zero marnotrawstwa”, JIT i „one-piece-flow”,
- Theory of Constraints (TOC) - identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” wydajności w przedsiębiorstwie, kolejkowanie zleceń – reguły sekwencjonowania, maksymalizacja poziomu wykorzystania zasobów
- Six Sigma – redukcja zmienności w procesach, poprawa zdolności procesów, wykorzystanie narzędzi statystycznych do kontroli procesów (SPC) – stabilność procesów a presja na tworzenie zapasów.

3. Planowanie produkcji w modelach MRP, MRPII, ERP i APS:
- Przepływy informacyjne zgodnie ze zintegrowanym modelem planowania MRPII – moduły SOP, MPS, MRP i CRP,
- Systemy planistyczne klasy ERP i APS (Advanced Planning & Scheduling).
- Decyzje dotyczące wyboru horyzontów planistycznych („time fences”),
- Planistyczny BOM (Bill of Materials) jako podstawowa struktura informacyjna umożliwiająca zintegrowane planowanie w systemach MRP/MRPII/ERP, „eksplodowanie BOM” dla potrzeb harmonogramowania dostępności materiałów/półproduktów i obciążenia operacji procesu produkcyjnego,
- Tworzenie ścieżek produkcyjnych dla zleceń (routing),
- Identyfikowanie procesów pomocniczych mających wpływ na planowanie i harmonogramowanie produkcji, - Standaryzacja procesów produkcyjnych i jej znaczenie dla procesu planowania i harmonogramowania produkcji (wykorzystanie „standard work sheets”),
- Wyrównywanie (levelling) wydajności komórek produkcyjnych - ćwiczenia,
- Identyfikacja tzw. „wąskich gardeł” procesu produkcyjnego – reguły postępowania dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”,
- Polityki dotyczące wyboru wielkości partii produkcyjnych („lot sizing”),

4. Model EPQ (Economic Production Quantity) – planowanie w systemach typu “push”.
- Główne uwarunkowania możliwości stosowania modelu EPQ,
- Matematyczna postać modelu i jego główne elementy,
- Ćwiczenia w obliczaniu EPQ i jej składowych dla wybranych produktów z portfela produktowego Uczestników.

5. Sterowanie i kontrola produkcji:
- Kontrola realizacji planów materiałowych i zadań produkcyjnych zgodnie z modelem MRP i CRP (tworzenie BOM i standardów produkcyjnych),
- Wyrównywanie obciążeń komórek produkcyjnych – optymalizacja wydajności procesów produkcyjnych, poprawa efektywności,
- Sterowanie procesami towarzyszącymi: Kontrola Jakości i Utrzymanie Ruchu – produktywne utrzymanie ruchu TPM, optymalizacja współczynnika średniej efektywności maszyn OEE, redukcja czasu przezbrojeń – technika SMED.

6. Metody harmonogramowania produkcji.
- Główne cele harmonogramowania – czas (cykl) realizacji zleceń i koszt realizacji,
- Wybór wskaźników efektywności dla procesu harmonogramowania w organizacji,
- Czynniki decydujące o wyborze modelu harmonogramowania (konfiguracja systemu produkcyjnego, zasady wprowadzanie zleceń do harmonogramu, sposób pomiaru efektywności, kryteria oceny jakości harmonogramów),
- Popularne algorytmy harmonogramowania (reguła Johnsona),
- Wpływ decyzji o wielkości partii produkcyjnej („lot sizing”) na harmonogramowanie,
- Sekwencjonowanie zleceń i długość kolejek – prawo Little’a,
- Wybór i stosowanie reguł sekwencjonowania, wpływ reguł sekwencjonowania na konstrukcję harmonogramu - ćwiczenia w tworzeniu harmonogramów w oparciu o popularne reguły sekwencjonowania (FCFS, EDD, SPT),
- Harmonogramowanie techniką DBR (dla systemów produkcyjnych z „wąskim gardłem”),
- Wizualizacja harmonogramów – metody diagramowe (diagram Gantta) i grafowe.Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

online (termin gwarantowany)


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

W cenę szkolenia online wliczone są:
realizacja szkolenia w formie zdalnej przy użyciu aplikacji ZOOM lub MS TEAMS,
proces szkolenia,
wszelkie koszty związane z trenerem,
materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,


Zdobyta wiedza:

- maksymalizacja wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz istniejącej infrastruktury produkcyjnej, umożliwiająca rzetelną ocenę możliwości produkcyjnych firmy,
- precyzyjne dostosowanie poziomu obciążenia zasobów produkcyjnych firmy (technicznych i osobowych), do wymagań wynikających z tzw. „deadlines”, tj. zafiksowanych, ostatecznych terminów dostaw,
- zwiększenie efektywności kosztowej w obszarze produkcji, obniżenie poziomu zapasów, w tym w szczególności tzw. „produkcji w toku”,
- poprawa jakości komunikacji oraz integracja procesów planowania pomiędzy głównymi obszarami funkcjonalnymi organizacji tj. Sprzedaży, Produkcji i Zakupów.


Certyfikaty:

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ CERTYFIKAT UDZIAŁU W SZKOLENIU

Trener icon

Ekspert w dziedzinie zarządzania.
Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w fabrykach wody mineralnej - był uczestnikiem zespołu projektu budującego zakład produkcyjny Nałęczowianki, zajmował się w nim później zakupami strategicznymi i eksportem.
Uczestniczył w kolejnych projektach inwestycyjnych i organizacyjnych w ramach struktur Nestle. Później był dyrektorem zakładu produkującego Cisowiankę. Dlatego właśnie Business Process Management, produkcja, Supply Chain Management, zakupy i zarządzanie projektami są głównymi obszarami zainteresowań zawodowych.
Zajmował się w nich:
 zarządzaniem przedsiębiorstwem
 wdrażaniem systemów zarządzania procesami produkcyjnymi
 zarządzaniem łańcuchem dostaw
 zakupami strategicznymi
 zarządzaniem zapasami
 wdrażaniem nowych technologii produkcji
 wdrażaniem systemów jakościowych
Dzięki swojemu doświadczeniu prowadzi zajęcia oparte na ćwiczeniach, dzięki czemu uczestnicy mogą nabytą wiedzę sprawdzić w praktyce.
Wśród uczestników prowadzonych przez niego szkoleń znaleźli się pracownicy firm:
Gates Polska, Delphi Polska, Hańderek, Suempol, Konspol S.A., Schneider Electric Polska, Indesit Polska, IBM Polska, GATX Polska, Graal, Mahle Polska, Arcelor Mittal Polska, Belvedere Vodka, PKP PLK, BAS Polska, C+N Polska, Maquet Polska, Telefonika S.A., Sonoco Polska, MPWiK Lublin, MPWiK Wrocław i wielu innych.

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right