Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015
icon 24 godzin (3 dni)
icon 1690,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 14001
icon
Cena szkolenia:
1690,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
08 - 10 grudzień 2021
icon
Miejsce:
WROCŁAW, woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Pełnomocnik, Audytor Wewnętrzny SZŚ ISO 14001:2015

icon 24 godzin (3 dni)
icon 1690,00 zł
#zostańwdomu
ISO 14001
Program szkolenia
I Wprowadzenie

-Powitanie uczestników,
-przedstawienie się trenera,
-prezentacja uczestników,
-Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
-Omówienie szkolenia.


II System Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015

-Definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2015
-Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2015 ( Kontekst organizacji, Przywództwo, Planowanie, Wsparcie, Działania operacyjne, Ocena efektów działalności, Doskonalenie)

III Pojęcia dotyczące audytów

-Pojęcia audytów,
-Cele auditu,
-Rodzaje auditów,
-Powody przeprowadzania audytów.


IV Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

-Prowadzenie auditów,
-Rodzaje prowadzonych auditów,
-Wymagania wobec audytorów,
-Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
-Efektywność procesu audytowania.


V Proces przeprowadzania audytu

-Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
-Spotkanie otwierające,
-Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
-Spotkanie zamykające,
-Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.


VI Mowa ciała audytora

-Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII Cykl (PDCA)

VIII Zarządzanie ryzykiem, udokumentowane informacje, efektywne wskaźniki procesowe.

IX Nadzór i działania systemowe

X Nowa rola Pełnomocnika Zarządu (Przedstawiciela kierownictwa) - zadania i obowiązki

XI Narzędzia, metody i techniki doskonalenia oraz rozwiązywania problemów

XII. Zarządzanie grupą

-Umiejętności interpersonalne Pełnomocnika,
-Zarządzanie grupą,
-Zarządzanie czasem,
-Motywowanie,
-Konflikty i ich rozwiązywanie
-Komunikacja i mowa ciała
-Prezentacje i wystąpienia publiczne

XIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na Pełnomocników, Audytorów do praktykujących Pełnomocników, Audytorów a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod wdrażania, audytowania oraz utrzymywania i doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Środowiskiem ISO 14001:2015 oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001:2015.

Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
pomoc w rezerwacji hotelu,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
certyfikat Pełnomocnika Zarządu SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

- Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie wdrażania, utrzymania i doskonalenia szś,

-planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,

-poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów środowiskowych,

-możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZŚ ISO 14001:2015,

-możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy szś i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

-zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych), podejścia opartego na ryzyku i szansach.


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),
certyfikat Pełnomocnika SZŚ ISO 14001:2015 (w języku: polskim, angielskim, niemieckim),

Trener icon

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com