Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium (on-line)
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 553,50 PLN
#zostańwdomu
ISO 17025
icon
Cena szkolenia:
553,50 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
24 styczeń 2022
icon
Miejsce:
wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group
Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych obszar...

Nadzorowanie wyposażenia oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium (on-line)

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 553,50 zł
#zostańwdomu
ISO 17025
Program szkolenia
icon
1. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005: zakupy usług i dostaw, wyposażenie (identyfikacja, wykazy, programy, wzorcowania, sprawdzenia pośrednie, postępowanie z wyposażeniem nowo zakupionym oraz wadliwym, sprawdzenie pojemności szkła, analiza trendu itp.), zapewnienie spójności pomiarowej2. Polityka ILAC P10 oraz polityka PCA DA-06 – omówienie zmian w zakresie spójności pomiarowej3. Kryteria oceny dostawców usług oraz wyrobów4. Produkcja HRM – materiały odniesienia na własny użytek – jakie wymagania muszą być spełnione, aby zapewniały spójność pomiarową?5. Przepisy prawa w odniesieniu do wyposażenia pomiarowego6. Klasyfikacja wyposażenia pomiarowego i pomocniczego wraz ze szczegółowym omówieniem każdej z grup7. Przykłady oznakowania wyposażenia pomiarowego i pomocniczego w laboratorium8. Dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”9. Audyt techniczny10. Dyskusja, podsumowanie

Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do całego personelu laboratorium zaangażowanego w wykonywanie badań i pomiarów. Będzie doskonałą bazą dla pracowników nowozatrudnionych oraz idealną formą doskonalenia dla osób odpowiedzialnych za realizację audytów wewnętrznych.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady+ćwiczenia praktyczne


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

Koszt szkolenia
Zgłoszenia 14 dni przed szkoleniem:
400,00 zł/os. netto (492,00 zł/os. brutto)
Zgłoszenie w późniejszym terminie:
450,00 zł/ os. netto (553,50 zł/ os. brutto)

Wymagany sprzęt i narzędzia:
– dostęp do internetu
– przeglądarka internetowa
– słuchawki i mikrofon (lub zestaw)

Cena szkolenia zawiera:
– Zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu
– Materiały szkoleniowe oraz informacyjne


Zdobyta wiedza:

Celem szkolenia jest omówienie znowelizowanych wymagań dokumentu DA-06 oraz wymagań PN-EN ISO /IEC 17025:2018-02, w zakresie nadzorowania wyposażenia oraz zapewnienia spójności pomiarowej, także wskazanie zasady określania kryteriów oceny dostawców usług oraz wyrobów.


Certyfikaty:

Wszyscy uczestnicy otrzymują imienne, znakowane pieczęcią i indywidulanym numerem zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu

Trener icon

To wyłącznie czynni zawodowo konsultanci, wdrażający na co dzień systemy zarządzania w różnego typu organizacjach, a jednocześnie praktykujący auditorzy międzynarodowych jednostek certyfikujących.

image
Organizator szkolenia
Centrum Doradczo Szkoleniowe Malon Group
Od ponad 16 lat z pasją i zaangażowaniem wspieramy przedsiębiorstwa naszych klientów w zwiększaniu efektywności ich funkcjonowania oraz pracowników w rozwijaniu ich kwalifikacji i budowaniu karier zawodowych. Do zasadniczych obszar...
Telefon:
(71) 789 08 41
Adres e-mail: biuro@iso.org.pl
FAX:
(71) 791 39 09