Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją
icon 24 godzin (3 dni)
icon 2202,00 PLN
Six Sigma
inne
icon
Cena szkolenia:
2202,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
25 - 27 kwiecień 2022
icon
Miejsce:
Łódź, woj. łódzkie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W ramach Akadem...

Lean Manufacturing – szczupłe zarządzanie produkcją

icon 24 godzin (3 dni)
icon 2202,00 zł
Six Sigma
inne
Program szkolenia
icon
Wprowadzenie – cele szkolenia

Strategie i założenia Lean Manufacturing

- Historia Lean

- Zysk a koszty

- Praca grupowa i pro aktywność

- Rola lidera – zarządzanie przez dawanie wsparcia

- Identyfikacja strat – 7 strat

Gra symulacyjna – część I

System 5S- organizacja miejsca pracy

- Ćwiczenie na zrozumienie przydatności 5S

- Zasady pracy w oparciu o 5S

- Etapy wdrożenia sytemu 5S

- Praktyki z różnych organizacji

Ciągłe doskonalenie – Kaizen

- Idea Kaizen

- Przykłady doskonalenia z różnych organizacji

- Kaizeny indywidualne, grupowe, warsztaty Kaizen

- Nagradzanie za pomysły

- Ćwiczenie – zgłaszanie i ocena Kaizenów na potrzeby poprawy procesów gry symulacyjnej

- Poka-yoke

OEE – pomiar efektywności wykorzystania wyposażenia

- Zastosowanie i cele OEE

- Ćwiczenie – obliczanie OEE

- Sposoby zbierania danych, analiza i postępowanie z informacjami

Standaryzacja pracy

- Ćwiczenie „samoloty – od chaosu do doskonalenia”

- Korzyści wynikające z standaryzacji

- Elementy standaryzacji

- Narzędzia standaryzacji

- Zasady dobrej standaryzacji

VSM – Mapowanie strumienia wartości – identyfikacja marnotrawstwa i wyznaczenie celu

- Metodologia postępowania w VSM

- Symbole i elementy graficzne mapy

- Ćwiczenie – „Mapa stanu obecnego” – tworzenie VSM do procesu z gry symulacyjnej

SMED – redukcja czasu przezbrojenia

- Metodologia i narzędzia używane w SMED

- Ćwiczenie - analiza z użyciem materiału wideo procesu przezbrojenia z gry symulacyjnej, stworzenie instrukcji przezbrojenia

Gra symulacyjna – część II

Proces przepływu materiału i informacji według filozofii Lean Manufacturing

- Przepływ jednej sztuki

- System push a system pull

- Czas taktu, czas cyklu

- Balansowanie obciążenia

- System Kanban

Gra symulacyjna – część III

Narzędzia rozwiązywania problemów

- PDCA

- 5W2H

- 5xWhy

- Burza mózgu, Philips 623

- Diagram Ishikavy

- Plan działania

- Arkusz A3

Gra symulacyjna – część IV

Podsumowanie szkolenia
Profil uczestników icon
Szkolenie zostało zaprojektowane dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, menedżerów firm, menedżerów produkcji, liderów odpowiedzialnych za optymalizację procesów w firmie, specjalistów.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Szkolenie teoretyczno-praktyczne


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunch, profesjonalne materiały szkoleniowe, certyfikat/zaświadczenie


Zdobyta wiedza:


Certyfikaty:

Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu

Trener icon

Doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy TÜV Rheinland Group

image
Organizator szkolenia
TÜV Rheinland Polska
TÜV Rheinland Polska jest czołową jednostką na rynku usług certyfikacyjnych i badawczych w Polsce. Firma jest częścią międzynarodowego koncernu TÜV Rheinland Group, wiodącego dostawcy usług dla przemysłu na świecie. W ramach Akadem...
Telefon:
32 271 64 89
Adres e-mail: anna.banach@pl.tuv.com
Strona internetowa: http://www.akademia.tuv.pl

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right