Kurs Auditorów wew i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1230,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
icon
Cena szkolenia:
1230,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
13 - 14 grudzień 2021
icon
Miejsce:
Poznań, woj. wielkopolskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

Kurs Auditorów wew i Pełnomocników Zintegrowanych Systemów Zarządzania wg norm ISO 9001 +ISO 14001 +ISO 45001

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1230,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 31000
ISO 45001
inne
Program szkolenia
Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla grup pracowników klientów - ceny uzgadniane indywidualnie.

DZIEŃ 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka
-podejście procesowe
-zasady projektowania i dokumentowania Zintegrowanych Systemów Zarządzania
-wymagania normy ISO 9001:2015
-wymagania normy ISO 14001:2015
-wymagania normy ISO 45001:2018
-polityki i cele dotyczące jakości, bhp i ochrony środowiska
-zarządzanie zasobami
-działania operacyjne
-monitoring, pomiary, analizy i oceny
-ciągłe doskonalenie
-wdrażanie Zintegrowanych Systemów Zarządzania w celu przygotowania do re/certyfikacji

DZIEŃ 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg nowych wytycznych normy ISO 19011 z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie skuteczności auditów
-zarządzenie ryzykiem w auditach

WARSZTATY nt.
-identyfikacja zagrożeń i szacowanie ryzyka
-projektowanie i parametryzowanie procesów
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditów
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest dla obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań nowych norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 /zastępuje OHSAS 18001/ a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością, Ochrony Środowiska i BHP.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady, przykłady, warsztaty


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-materiały szkoleniowe
-imienny certyfikat


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań nowych norm ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, sposobów wdrożenia zmian w funkcjonującym systemie oraz przygotowania organizacji do recertyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Zintegrowanych Systemów Zarządzania.


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 18001, 45001, 22000, 27001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl