Kaizen & Lean Management
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1955,70 PLN
Lean
icon
Cena szkolenia:
1955,70 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
06 - 07 październik 2022
icon
Miejsce:
Wrocław , woj. dolnośląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...

Kaizen & Lean Management

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1955,70 zł
Lean
Program szkolenia
icon


1. Filozofia Lean Management:

podstawy Lean: filozofia, historia, korzyści, strategia, definicje,

rozwój koncepcji Lean w oparciu o Toyota Production System,

rodzaje MUDA – 7 rodzajów strat,

identyfikacja strat,

definicja wartości dodanej z punktu widzenia klienta,

rodzaje struktur funkcjonowania Lena w firmie

2. Nie trzeba być Japończykiem by wdrażać Lean – Przykłady wdrożeń filozofii ciągłego doskonalenia na wybranych zakładach w różnych kulturach organizacyjnych – Niemiecka, Angielska, Rosyjska i Polska od dużej korporacji do prywatnej firmy rodzinnej.3. Lider Kaizen - Jak przygotować skutecznie organizację do zmiany?organizacja Kaizen w przedsiębiorstwie, główne decyzje Kaizen

Lean thinking - "odchudzone myślenie" jako podstawa wdrożenia Lean management

jakimi metodami popularyzować w organizacji szczupłe myślenie

szkolenia i benchmarki - jak pozyskiwać wiedze od najlepszych i ciągle doskonalić organizację

komunikacja w systemach ciągłego doskonalenia4. Jakie narzędzia Lean zastosować w obszarach – logistyka, produkcja, biuro, jakość, BHP, marketing i sprzedaż.5. System 5S - solidny fundament, na którym można budować proces ciągłego doskonalenia – ćwiczenie praktyczne

podstawy modelu 5S, definicje, terminy

wizualizacja jako wsparcie zarządzania - Visual Management

5S jako narzędzie do uzyskania poczucia własności, zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników

ergonomia pracy a efektywność pracy

jak utrzymać system 5S

wpływ na bezpieczeństwo pracy6. System KAIZEN – program pomysłów pracowniczych – opracowanie systemu

Jak skutecznie wykorzystać kreatywność pracowników?

Marnotrawstwo ósmego typu i jego znaczenie.

Jakie są elementy składowe programu?

Jakie są cechy dobrego programu?

Pułapki konstruowania i prowadzenia programu

Przykłady wdrożeń z omówieniem indywidualnych rozwiązań

7. Total Productive Maintenance (TPM) - zero awarii, zero defektów:

pojęcia i definicja TPM,

cele TPM,

PM, AM

8. SMED (Single Minute Exchange of Die) - techniki skracania czasu przezbrojenia maszyn i urządzeń:

założenia,

omówienie etapów SMED,

korzyści wynikające z wdrożenia.

9. Kanban jako samoregulujące narzędzie sterowania procesami produkcyjnymi.10. VSM - VALUE STREAM MAPPING - Jak poprawić efektywność poprzez mapowanie strumieni wartości w przedsiębiorstwie?Rodzaje przepływów w firmie

Wartość dodana, co to jest i kiedy występuje?

Proces, operacja – różnice – przepływ wartości w procesie

Dane do uwzględnienia na mapach

Metodyka mapowania

Identyfikacja potencjalnych usprawnień na podstawie mapy.

Przygotowanie mapy stanu przyszłego – wizja idealnego procesu.

Ustalenie planu działań doskonalących11. Metody rozwiązywania problemów - Problem SolvingDlaczego ważne jest kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów?

Podstawowe narzędzia do rozwiązywania problemów

zastosowanie PDCA,

zasada SMART przy ustalaniu celów.

metoda 5 WHY, 5W1H

wykres przyczynowo - skutkowy Ishikawy

OGSM

burza mózgów

diagram Pareto,

A3

Elementy metody i raportu A3 - metoda A3:

Zidentyfikowanie problemu,

Zrozumienie obecnej sytuacji,

Cel - określenie stanu docelowego,

Analiza przyczynowo - skutkowa

Określenie środków zaradczych,

Plan działań,

Sprawdzanie rezultatów i potwierdzenie wyników,

Dalsze działania - standaryzacja,

Zarządzanie zmianą

Metodologia rozwiązywania problemów (warsztat praktyczny)
Profil uczestników icon
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

stacjonarna


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:


W cenę szkolenia stacjonarnego wliczone są:
proces szkolenia,
sala szkoleniowa,
materiały szkoleniowe w formie książkowej wraz z długopisem,
wszelkie koszty związane z trenerem,
imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,
przerwy kawowe, obiad,
poszkoleniowe konsultacje z trenerem.


Zdobyta wiedza:


Opis szkolenia Kaizen & Lean Management
Podejście KAIZEN/LEAN uważane jest za najskuteczniejszy sposób na radykalne podniesienie produktywności, zmniejszenie marnotrawstwa i obniżenie kosztów funkcjonowania organizacji. Świadomi skuteczności tych metod zarządzania przygotowaliśmy specjalne szkolenie, dedykowane osobom rozpoczynającym swoją "przygodę" z Lean management oraz Kaizen.

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie w sposób warsztatowy pokaże uczestnikom w jaki sposób wdrażać odpowiednie narzędzia Lean Manufacturing w swoim środowisku zawodowym. Na każdym etapie realizacji modułu szkoleniowego uczestnicy będą motywowani do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Służyć temu mają odpowiednie metody szkoleniowe, takie jak: dyskusja, symulacje, czy różnego rodzaju ćwiczenia. Ponadto uczestnicy przy każdym module poznają odpowiednie case studies, które ilustrować będą podjęte zagadnienia teoretyczne. To wszystko ma na celu lepsze zrozumienie podejmowanych kwestii oraz właściwe przełożenie nowo nabytej wiedzy na swoje środowisko zawodowe.

CELE SZKOLENIA
Zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu Lean Manufacturing
Poznanie narzędzi Lean Manufacturing
Kaizen & Lean Management - to szkolenie zainspiruje cię do ciągłego doskonalenia.

W czasie szkolenia wykorzystywane są gry i symulacje poparte praktycznymi przykładami z firm.


Certyfikaty:


Imienny certyfikat uczestnictwa w szkoleniu

Trener icon

Praktyk i ekspert w zakresie zarządzania i wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych, analizą awaryjności i planowaniem konserwacji i remontów w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych urządzeń/linii produkcyjnych w obszarze produkcji.

Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin, był w zespole wdrażającym filozofię Lean - pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. Wprowadził wraz z zespołem na obszarze produkcji TPM (AM i PM).

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lean Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz był trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.

2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o. - wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.

W 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu w firmie Joppol sp z.o.o. i rozpoczął restrukturyzację firmy zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia Lean.

Obecnie:
Doradca zarządu w firmie ASTRA SA odpowiedzialny za optymalizacje procesów i automatyzacje produkcji,
Doradca zarządu do spraw doskonalenia procesów w firmie KOMBUD SA

Konsultant, trener i wykładowca z zakresu zarządzania i Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - kierownik studiów podyplomowych Lean Management, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej oraz Senior Consultant KAIZEN Institute Poland

Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited i KAIZEN Institute.

Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager", „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN”.Praktyk i ekspert w zakresie zarządzania i wdrażania Lean w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych i handlowych.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych, analizą awaryjności i planowaniem konserwacji i remontów w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych urządzeń/linii produkcyjnych w obszarze produkcji.

Od roku 2009 zajmując stanowisko Managera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin, był w zespole wdrażającym filozofię Lean - pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. Wprowadził wraz z zespołem na obszarze produkcji TPM (AM i PM).

W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.

W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lean Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu Lean w fabryce w Poznaniu oraz był trenerem „Problem Solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” – MARS University w Europie.

2016-2018 Dyrektor Generalny Grupy Foliarex sp. z o.o. - wdrożenie Lean w czterech zakładach produkcyjnych spółki, w 2017 zakład w Słubicach nagrodzony Diamentem Forbesa.

W 2018 roku objął funkcję Prezesa Zarządu w firmie Joppol sp z.o.o. i rozpoczął restrukturyzację firmy zgodnie z filozofią ciągłego doskonalenia Lean.

Obecnie:
Doradca zarządu w firmie ASTRA SA odpowiedzialny za optymalizacje procesów i automatyzacje produkcji,
Doradca zarządu do spraw doskonalenia procesów w firmie KOMBUD SA

Konsultant, trener i wykładowca z zakresu zarządzania i Lean współpracujący z Katedrą Zarządzania i Inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, Wyższą Szkołą Zarządzania i Bankowości w Poznaniu - kierownik studiów podyplomowych Lean Management, WSB w Poznaniu i SGH w Warszawie, Wykładowca na studiach MBI na Politechnice Warszawskiej oraz Senior Consultant KAIZEN Institute Poland

Swoje doświadczenie w zakresie Lean Manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited i KAIZEN Institute.

Autor wielu artykułów o tematyce Lean w takich czasopismach jak: „Production Manager", „Służba Utrzymania Ruchu”, „KAIZEN”.

image
Organizator szkolenia
SGP-Training & Consulting przy SGP SP. z o.o.
Platforma szkoleniowo - doradcza SGP - Training & Consulting jest częścią firmy SGP- Sorting Group Poland Sp. z o.o. Od 2009 r. SGP- Training & Consulting specjalizuje się w realizacji projektów szkoleniowych przygotowanych dla prze...
Telefon:
034 361 31 18
Adres e-mail: szkolenia@sgpgroup.eu
FAX:
034 344 18 28
Strona internetowa: https://szkolenia-sgp.pl/