ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością
icon 12 godzin (2 dni)
icon 984,00 PLN
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
inne
icon
Cena szkolenia:
984,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
13 - 14 kwiecień 2023
icon
Miejsce:
Wideokonferencja, woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...

ISO 9001 - Szkolenie dla Auditorów i Pełnomocników Systemu Zarządzania Jakością

icon 12 godzin (2 dni)
icon 984,00 zł
#zostańwdomu
ISO 9001
ISO 31000
inne
Program szkolenia
icon
Inne terminy szkolenia
3-4 kwiecień - wideokonferencja online na żywo

17-18 kwiecień - Szczecin

20-21 kwiecień - Katowice

22-23 kwiecień - Wrocław

24-25 kwiecień - Warszawa

26-27 kwiecień - Łódź

8-9 maj - Poznań

16-17 maj - Toruń

18-19 maj - Gdańsk

Opcjonalnie i za dodatkową opłatą szkolenie można rozszerzyć o wymagania:
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO 27001
+ Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001
+ Systemu Zarządzania Bhp wg normy ISO 45001
+ Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności wg normy ISO 22000

Prowadzimy także szkolenia zamknięte dla zorganizowanych grup pracowników klientów - ceny ustalane indywidualnie.
icon
Dzień 1
-terminologia i pojęcia dotyczące jakości wynikające z norm ISO 9001 oraz ISO 9000
-określanie kontekstu organizacyjnego i stron zainteresowanych
-myślenie oparte na ryzyku i szansach
-identyfikacja zagrożeń, szacowanie ryzyka, planowanie zabezpieczeń
-praktyczne zastosowanie podejścia procesowego
-wymagania normy ISO 9001:2015
-definiowanie polityki i celów jakości
-przywództwo i odpowiedzialność kierownictwa
-zarządzanie zasobami
-planowanie i nadzór nad działaniami operacyjnymi
-monitorowanie, pomiary, analizy i oceny
-działania korygujące i doskonalące
-wdrażanie wymagań normy ISO 9001
-zasady projektowania i dokumentowania Systemu Zarządzania Jakością
-wprowadzanie zmian do funkcjonującego Systemu Zarządzania Jakością
-przygotowanie do certyfikacji / re-certyfikacji
icon
Dzień 2
-kompetencje, role i odpowiedzialności Pełnomocników Zarządu oraz Auditorów wewnętrznych
-metodyka wykonywania auditów wewnętrznych wg normy ISO 19011 wydanie z 2018 roku
-zarządzanie programem auditów
-zapewnienie wykonalności i skuteczności auditów
-podejście oparte na ryzyku w auditach
-zasady i techniki auditowania
-pobieranie dowodów auditowych
-formułowanie ustaleń i wniosków z auditu
-warsztaty dla Auditorów i Pełnomocników
icon
Warsztaty
-programowanie auditów wewnętrznych
-planowanie auditów
-przygotowanie listy pytań kontrolnych (check list)
-symulacja auditu
-przygotowanie raportu z auditu i prezentacja wyników
-identyfikacja niezgodności i planowanie działań korygujących
-case studies
-wymiana doświadczeń
icon
Usługi po szkoleniu
Świadczymy usługi doradztwa w zakresie wdrażania, aktualizacji i doskonalenia systemów zarzadzania.

Podejmujemy się także świadczenia outsourcingu usług wynajętego Pełnomocnika ds. ISO oraz Auditora wewn.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych i przyszłych Pełnomocników Zarządu, Auditorów wewnętrznych oraz wszystkich osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy na temat wymagań normy ISO 9001:2015, a także zasad projektowania, dokumentowania, wdrażania, nadzoru i auditowania Systemów Zarządzania Jakością
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady, przykłady, warsztaty


Czas trwania:

12 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

-materiały szkoleniowe
-imienne certyfikaty


Zdobyta wiedza:

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat wymagań normy ISO 9001, sposobów wdrażania Systemu Zarządzania Jakością oraz przygotowania organizacji do re/certyfikacji.
Ponadto uczestnicy zdobędą praktyczne umiejętności planowania i wykonywania auditów wewnętrznych Systemów Zarządzania Jakością


Certyfikaty:

Uczestnicy zdobędą certyfikat Pełnomocnika Zarządu i Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001

Trener icon

Trener z wieloletnią praktyką przemysłową w roli Pełnomocnika Zarządu ds. ISO 9001, 14001, 22000, 27001, 45001, a także auditor i trener jednostek certyfikujących

image
Organizator szkolenia
MASTERE Consulting
MASTERE CONSULTING jest jedną z najstarszych polskich firm szkoleniowo-doradczych, która nieprzerwanie od 1997 roku prowadzi działalność na terenie całej Polski. Od początku specjalizujemy się w świadczeniu przedsiębiorcom komplekso...
Telefon:
608446746
Adres e-mail: szkolenia@iso9001.edu.pl
Strona internetowa: http://www.iso9001.edu.pl