CQI-8, 2 EDITION 2014 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu) (WIDEOKONFERENCJA)
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 890,00 PLN
IATF 16949
inne
icon
Cena szkolenia:
890,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
15 lipiec 2022
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

CQI-8, 2 EDITION 2014 - LPA (Audyt Warstwowy Procesu) (WIDEOKONFERENCJA)

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 890,00 zł
IATF 16949
inne
Program szkolenia
icon
Cele audytu warstwowego.Wytyczne AIAG (American Industry Action Group) dla branży motoryzacyjnej – CQI 8.Podstawowe zasady prowadzenia audytu warstwowego.Etapy audytu warstwowego:planowanie,realizacja audytu, praca audytora (badanie auditowe, komunikacja),identyfikacja i opis niezgodności,przegląd wyników audytów warstwowych,monitorowanie realizacji działań korygujących.Realizacja audytu:identyfikacja źródeł zmienności (przyczyny statystyczne i specjalne),przygotowanie i posługiwanie się listą kontrolną,audytowanie – identyfikacja niezgodności jakościowych,audytowanie produktywności – identyfikacja strat (7 waste),podsumowanie: warsztat auditowy połączony z dyskusją.Analiza danych, poszukiwanie przyczyn niezgodnościMetoda 5W2H (What, Where, When, How big itdMetoda Pareto,5Why,burza mózgów,diagram IshikawyĆwiczenia:Plan auditów warstwowych.Przygotowanie listy kontrolnej adekwatnej do rodzaju działalności firmy.Elementy wyłączone z auditu warstwowego.Elementy auditowe pomagające w identyfikacji strat.Analiza przyczyn reklamacji/ niezgodności przy wykorzystaniu metody 5 x WhyPlanowanie i monitorowanie działań korygujących dla niezgodności zidentyfikowanych w audicie.Gra symulacyjna – audytowanie, identyfikacja niezgodności, planowanie działań.
Profil uczestników icon
Przedstawiciele kierownictwa firm poszukujący możliwości doskonalenia.

Osoby odpowiedzialne za wdrożenie audytu warstwowego procesu.

Pracownicy dedykowani do realizacji auditów warstwowych.

Średni szczebel zarządzania procesem produkcji – mistrzowie, kierownicy produkcji, itp.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępniane na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat LPA (w języku polskim i angielskim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Realizacja audytów warstwowych w oparciu o wymagania sektora samochodowego.

Wprowadzenie metody pozwala na:

redukcję częstości wad wewnętrznych i reklamacji,

kontrolę jakości przez wiele poziomów (warstw) organizacji,

ocenę stopnia standaryzacji operacji produkcyjnych i jej popularyzację,

wzrost zaangażowania pracowników w doskonalenie procesu produkcji,

ugruntowanie praktyki wykonywania prac w oparciu o dokumentację

poprawę bezpieczeństwa i ergonomii,

identyfikację kluczowych obszarów poprawy produktywności,

upowszechnienie znajomości wymagań Klienta na wszystkich szczeblach organizacji,

wykazanie zaangażowania najwyższego kierownictwa w zakresie kluczowych problemów w procesach produkcyjnych.

Nabycie umiejętności określania przyczyny źródłowej.

Uzyskanie wiedzy pomocnej do skutecznego usuwania niezgodności


Certyfikaty:

certyfikat LPA (w języku polskim i angielskim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com