Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 24 godzin (3 dni)
icon 990,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
990,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
14 - 16 październik 2022
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 24 godzin (3 dni)
icon 990,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Program szkolenia
icon
I WprowadzeniePowitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników

Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu

Omówienie szkolenia

II Zintegrowanego Systemu ZarządzaniaPodstawowe aspekty i przepisy prawne,

Zasady zintegrowanego systemu zarządzania,

Podejście procesowe, myślenie oparte na ryzyku.

III Systemy Zarządzania – wymagania i interpretacja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018Definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Omówienie wymagań norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 wraz z przykładami praktycznymi.

IV Pojęcia dotyczące audytówPojęcia audytów,

Cele auditu,

Rodzaje auditów,

Powody przeprowadzania audytów.

V Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowaniaProwadzenie auditów,

Rodzaje prowadzonych auditów,

Wymagania wobec audytorów,

Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,

Efektywność procesu audytowania.

VI Proces przeprowadzania audytuPrzygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),

Spotkanie otwierające,

Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),

Spotkanie zamykające,

Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VII Mowa ciała audytora

Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VIII CYKL (PDCA) - ćwiczeniaIX Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów zintegrowanych systemów zarządzania.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby nie spełniające kryteriów powyższych mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1590 PLN.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim)
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie prowadzenia audytów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018,
poznanie wytycznych ISO 19011:2018,
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Certyfikaty:

certyfikat: Audytora Wewnętrznego ZSZ ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com