Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1340,00 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
1340,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
15 - 16 grudzień 2021
icon
Miejsce:
KATOWICE , woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1340,00 zł
ISO 9001
Program szkolenia
I.Wprowadzenie

- Powitanie uczestników,
- przedstawienie się trenera,
- prezentacja uczestników,
- ćwiczenie integracyjne - budowanie zespołu
- Omówienie szkolenia

II.System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015

- definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,
- omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)

III.Pojęcia dotyczące audytów

- Pojęcia audytów
- Cele auditu
- Rodzaje auditów
- Powody przeprowadzania audytów

IV.Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

- Prowadzenie auditów
- Rodzaje prowadzonych auditów
- Wytyczne wobec audytorów
- Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
- Efektywność procesu audytowania

V.Proces przeprowadzania audytu

- Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
- Spotkanie otwierające
- Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
- Spotkanie zamykające
- Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI.Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII.CYKL, (PDCA)

VIII.Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, ćwiczenia, studium przypadku


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

* Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,

* poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,

* możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,

* możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

* zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM Training & Consulting Polska sp. z o.o.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com