Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 16 godzin (2 dni)
icon 690,00 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
690,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
11 - 12 czerwiec 2022
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny SZJ ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 16 godzin (2 dni)
icon 690,00 zł
ISO 9001
Program szkolenia
icon
I. Wprowadzenie

Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników

Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu

Omówienie szkoleniaII. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015Definicje i terminologia zawarta w ISO 9001:2015,

Omówienie wymagań normy ISO 9001:2015 (kontekst organizacji, przywództwo, planowanie, wsparcie, działania operacyjne, ocena efektów działania, doskonalenie, wyjaśnienie nowej struktury, terminologii i koncepcji)III. Pojęcia dotyczące audytówPojęcia audytów

Cele auditu

Rodzaje auditów

Powody przeprowadzania audytówIV. Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowaniaProwadzenie auditów

Rodzaje prowadzonych auditów

Wymagania wobec audytorów

Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń

Efektywność procesu audytowaniaV. Proces przeprowadzania audytuPrzygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)

Spotkanie otwierające

Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)

Spotkanie zamykające

Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.VI. Mowa ciała audytoraKomunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.VII. CYKL, (PDCA)VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Program skierowany jest do wszystkich osób posiadających status studenta, pracowników uczelni wyższych, szkół oraz absolwentów do 24 miesięcy od ukończenia studiów.

Osoby nie spełniające kryteriów powyższych mogą uczestniczyć w szkoleniu w cenie regularnej 1090 PLN.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego ISO 9001:2015.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe udostępnione na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w wersji elektronicznej,
certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych jakości,
możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZJ ISO 9001:2015,
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.
zrozumienie kontekstu organizacji (czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych).


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego SZJ ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com