Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)
icon 24 godzin (3 dni)
icon 1790,00 PLN
ISO 9001
IATF 16949
icon
Cena szkolenia:
1790,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
06 - 08 grudzień 2023
icon
Miejsce:
WIDEOKONFERENCJA , woj. Szkolenie internetowe - na żywo
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (WIDEOKONFERENCJA)

icon 24 godzin (3 dni)
icon 1790,00 zł
ISO 9001
IATF 16949
Program szkolenia
icon
I Wprowadzenie
II Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.
III Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015
IV Podejście procesowe i analiza ryzyka
V Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych ISO 9001:2015
VI Omówienie portalu IATF (FAQs, SIs, CSR, walidacja certyfikatów)
VII Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów.
VIII Pojęcia Audytu, cele audytu.
IX Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018
Prowadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe
X Proces przeprowadzenia audytu w praktyce
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.
XI Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności
XII CYKL PDCA
XIII Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie
XV Zakończenie i podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu w formie wideokonferencji,
profesjonalne materiały szkoleniowe (udostępniane na platformie ClickMeeting do ściągnięcia w formie elektronicznej)
certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji odnośnie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
poznanie „dobrej praktyki" oraz umiejętności interpretacji w zakresie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji,
Zrozumienie optymalnego dokumentowania wyników procesów.
możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania i wytycznych normy ISO 19011:2018 w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem.
możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.


Certyfikaty:

certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
22 266 80 64
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com