Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018
icon 24 godzin (3 dni)
icon 1968,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
icon
Cena szkolenia:
1968,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
20 - 22 czerwiec 2022
icon
Miejsce:
Katowice, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
ISOCERT SP. z o.o. Sp.k.
ISOCERT Sp. z o.o. Sp.k. jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Działamy na terenie całej Polski. Prowadzimy działalność związaną z certyfikacją oraz szkoleniami z zakresu systemów zarządzania. W...

Auditor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

icon 24 godzin (3 dni)
icon 1968,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Program szkolenia
icon
MODUŁ I – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

1. Wprowadzenie do systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001: 2015

• zasady zarządzania jakością

• terminologia dotycząca SZJ

2. Wymagania normy ISO 9001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowymMODUŁ II – SYSTEM ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO

1. Wprowadzenie do systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001: 2015

• ochrona środowiska a system zarządzania środowiskowego

• terminologia dotycząca SZŚ

2. Wymagania normy ISO 14001: 2015 i ich interpretacja w ujęciu auditowymMODUŁ III– SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

1. Wprowadzenie do systemu zarządzania BHiP

• terminologia dotycząca SZBHiP

• podejście strategiczne do zarządzania bezpieczeństwem

i higieną pracy

2. Wymagania normy ISO 45001: 2018 i ich interpretacja w ujęciu auditowym

MODUŁ IV– AUDITOWANIE ZSZ

1. Auditowanie wg normy PN-EN ISO 19011: 2018

• terminologia dotycząca auditowania

• zasady auditowania

• zarządzanie programem auditów

• kompetencje auditorów

• metodyka przeprowadzania i dokumentowania auditów (planowanie, przygotowanie do auditu, działania auditowe, raport z auditu, działania poauditowe)

2. Psychologiczne aspekty auditowania ( audit jako relacja, komunikacja werbalna i niewerbalna, zarządzanie emocjami)

3. Techniki auditowania

4. Auditowanie ZSZ- ćwiczenia

5. EgzaminProfil uczestników icon
Auditorzy i kandydaci na auditorów wewnętrznych zintegrowanych systemów zarządzania, pełnomocnicy ds. ZSZ, kierownicy i właściciele procesów systemu zarządzania jakością pracownicy pracujący w ZSZ i inne osoby zainteresowane audytowaniem zintegrowanych systemów zarządzania zgodnych z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018- ZSZ
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady; ćwiczenia


Czas trwania:

24 godzin (3 dni)


W cenę wliczono:

czas pracy trenera, materiały oraz certyfikat/zaświadczenie w formie elektronicznej
Wydanie CERTYFIKATU/ZAŚWIADCZENIA po szkoleniu.
Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia (dotyczy tylko niektórych szkoleń). W przypadku nie zaliczenia testu sprawdzającego ISOCERT wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE w formie papierowej dodatkowe płatne – 50zł netto z wysyłką


Zdobyta wiedza:

Nabycie wiedzy i uzyskanie uprawnień do przeprowadzania auditów wewnętrznych w organizacji w zakresie norm:ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018- ZSZ


Certyfikaty:

Wydanie CERTYFIKATU/ZAŚWIADCZENIA po szkoleniu.
Warunkiem wydania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie testu sprawdzającego zdobytą wiedzę przeprowadzanego na zakończenie szkolenia (dotyczy tylko niektórych szkoleń). W przypadku nie zaliczenia testu sprawdzającego ISOCERT wyda uczestnikom zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.
CERTYFIKAT/ZAŚWIADCZENIE w formie papierowej dodatkowe płatne – 50zł netto z wysyłką

Trener icon

Trener z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniu oraz auditowaniu; auditor wiodący jednostki certyfikującej

image
Organizator szkolenia
ISOCERT SP. z o.o. Sp.k.
ISOCERT Sp. z o.o. Sp.k. jest jednostką certyfikującą systemy zarządzania z siedzibą we Wrocławiu. Działamy na terenie całej Polski. Prowadzimy działalność związaną z certyfikacją oraz szkoleniami z zakresu systemów zarządzania. W...
Telefon:
518 457 315
Adres e-mail: k.slusarek@isocert.pl
Strona internetowa: http://www.isocert.org.pl