AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG ZGODNIE Z VDA 6.2
icon 16 godzin (2 dni)
icon 1740,00 PLN
IATF 16949
inne
icon
Cena szkolenia:
1740,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
08 - 09 wrzesień 2022
icon
Miejsce:
RZESZÓW, woj. podkarpackie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...

AUDIT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ USŁUG ZGODNIE Z VDA 6.2

icon 16 godzin (2 dni)
icon 1740,00 zł
IATF 16949
inne
Program szkolenia
icon
1. Wymagania globalne w zakresie zarządzania jakością.2. System zarządzania jakością wg norm ISO 9001:2015.3. Modele zapewnienia jakości.4. Historia i struktura VDA QMC.5. Rodzina norm VDA.6. CSR- Customer Specific Requirements- specyficzne wymagania klientów w zakresie jakości usług.7. Audit systemu zgodnie z VDA 6.08. VDA 6.2 wymagania ogólne.8.1 Uregulowania normatywne, terminy i definicje.8.2. Kontekst organizacji8.2.1.Zrozumienie organizacji i jej kontekstu dla usługodawstwa w przemyśle motoryzacyjnym8.2.2. Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych usługami.8.2.3.Działania marketingowe usługodawców8.2.4. Zakres systemu zarządzania jakością - wymagania specyficzne klientów jako element systemu zarządzania jakością.8.2.5. omówienie kluczowych aspektów wymagań podręczników referencyjnych – jak VDA 6.3.8.2.6. System zarządzania jakością .8.2.6.1. Przywództwo – zaangażowanie kierownictwa, polityka, role organizacyjne, odpowiedzialność i uprawnienia8.2.6.2.Procesy i odpowiedzialności do zdefiniowania przez najwyższe kierownictwo.8.2.6.3.Planowanie – ryzyka i szanse, plany awaryjne dla dostawców usług, cele jakościowe i działania w celu ich osiągnięcia8.2.6.4.Wspomaganie – zasoby ludzkie, infrastruktura, środowisko dla dostarczania usług, zasoby do monitorowania i pomiarów, kompetencje, świadomość, komunikacja, zarządzanie dokumentacją i wiedzą organizacji.8.2.6.5.Operacje – Planowanie, rozpoznanie wymogów klienta, projektowanie, nadzór nad zewnętrznie dostarczanymi procesami, produktami i usługami, realizacja usług, zwalnianie usługi, nadzór nad niezgodnymi wyjściami.8.2.6.6.Ocena rezultatów - Monitorowanie, pomiary, analiza i ocena – Ocena satysfakcji klienta, Audyty wewnętrzne, Przegląd zarządzania8.2.6.7.Doskonalenie - Niezgodności i działania korygujące, Ciągłe doskonalenie.9.Zasady certyfikacji na zgodność z VDA 6.210.Audyty dostawców usług.

11.Lista pytań audytowych.

12.Ćwiczenia.
Profil uczestników icon
Szkolenie skierowane jest do wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług dla przemysłu motoryzacyjnego, którzy chcą wzmocnić swoją konkurencyjność na rynku poprzez najwyższej jakości usługi dla użytkowników motoryzacyjnych i poprawę swojego systemu zarządzania.
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

prezentacja multimedialna, case study, ćwiczenia


Czas trwania:

16 godzin (2 dni)


W cenę wliczono:

udział w szkoleniu,
profesjonalne materiały szkoleniowe,
zestaw gadżetów firmowych,
przerwy kawowe, lunch,
certyfikat (w języku polskim i angielskim),
pomoc w rezerwacji hotelu,
możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.


Zdobyta wiedza:

zorientowany na procesy system zarządzania,

usprawnienie strategii organizacyjnej,

zwiększenie zadowolenia pracowników

silna koncentracja na kliencie

ciągłe doskonalenie procesu

zwiększenie nadzoru nad zapobieganiem błędom oraz wzmocnienie procesów wartości dodanej organizacji


Certyfikaty:

certyfikat (w języku polskim i angielskim)

Trener icon

Trener: TQM TRAINING & CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.

image
Organizator szkolenia
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Firma TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o. powstała z myślą o implementowaniu na rynku nowego i innowacyjnego podejścia do procesów przekazywania wiedzy, wdrażania oraz doskonalenia systemów zarządzania w przedsiębiorstwach, a także ...
Telefon:
801 011 473
Adres e-mail: tqmtc@tqmtc.com
FAX:
22 266 80 63
Strona internetowa: http://tqmtc.com