!Gwarancja terminu! ISO 9001:2015 - audytor wiodący (IRCA A18007)
icon 40 godzin (5 dni)
icon 3934,00 PLN
ISO 9001
icon
Cena szkolenia:
3934,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
24 - 28 kwiecień 2023
icon
Miejsce:
Katowice, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
LRQA (dawnej część Lloyds Register)
LRQA w 2021 wyodrębniło się z Lloyds Register organizacji o ponad 250-letnim doświadczeniu w usługach zapewnienia zgodności. Niezmiennie jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji...

!Gwarancja terminu! ISO 9001:2015 - audytor wiodący (IRCA A18007)

icon 40 godzin (5 dni)
icon 3934,00 zł
ISO 9001
Program szkolenia
icon
Sesja 1 – Rozpoczęcie kursu
icon
Sesja 2 – Weryfikacja Pakietu Wstępnego
icon
Sesja 3 – Wymagania ISO
ISO 9001: Zadania i Przegląd
icon
Sesja 4 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001
icon
Sesja 5 – Wymagania Klauzul Normy ISO 9001 oraz dowody
icon
Sesja 6 – Role i odpowiedzialności w Audicie
Role i odpowiedzialności Auditorów i Auditorów Wiodących
Wytyczne dla ekspertów
icon
Sesja 7 – Przegląd Procesu Auditu
Potrzeba przeprowadzenia Auditu
Działania przed Auditem
Rozpoczęcie Auditu
Przegląd Etapu 1 i Etapu 2 Auditu
Rekomendacja
Kolejne działania
icon
Sesja 8 – Działania przed Auditem i Zakres
Audit
Działania przed Auditem
Zakres Auditu
Kryteria Auditu
Niezbędne zasoby
icon
Sesja 9 – Etap 1 Auditu
Plan na Etap 1 auditu
SZJ przegląd: kontekst organizacji, ryzyko i inne możliwości / możliwe rozwiązania
Rozmowa z Najwyższym Kierownictwem
Planowanie Etapu 2 Auditu
Metody Auditu
icon
Sesja 10 – Spotkania
Rodzaje spotkań
Spotkanie otwierające – cel i agenda
Odprawa zespołu, przegląd zespołu spotkania w trakcie auditu
Agenda Spotkania zamykającego
icon
Sesja 11 – Proces auditu
ISO 9001 podejście procesowe
Planowanie auditu procesu
Przygotowanie listy kontrolnej pytań dla auditu procesu
Planowanie pobierania próbek
icon
Sesja 12 – Raportowanie Auditu oraz niezgodności
Cel przygotowania raportu z auditu
Niezgodności
Klasyfikacja Niezgodności
Przygotowanie Niezgodności
Raport z auditu – dodatkowa zawartość
Werbalne przedstawienie raportu
Spotkanie zamykające
icon
Sesja 13 – Działania Korygujące i Działania Poauditowe
Działania korygujące
Działania poauditowe – przegląd działań korygujących
Audity kontrolne.
icon
Sesja 14 – Umiejętności potrzebne do przeprowadzenia auditu
Rozmowa
Pobieranie próbek
Robienie notatek
icon
Sesja 15 – 6 etapów procesu auditu stosowany przez LRQA
6 Etapów procesu auditu
Audit organizacji
Raportowanie auditu w organizacji
ISO 9001 quiz
icon
Sesja 16 – Planowanie działań
Rejestracja auditora w Stowarzyszeniu IRCA
CPD – Ciągłe doskonalenie zawodowe, rozwój auditora
Profil uczestników icon
Uwaga: Decyduje kolejność zgłoszeń, akredytacja IRCA gwarantuje do 10 uczestników.

Kierownicy ds. Jakości, Inżynierowie Jakości
Auditorzy Wewnętrzni, którzy będą odpowiedzialni za prowadzenie auditów w przedsiębiorstwach swoich lub innych
Osób, które chcą w pełni poznać rolę auditowania i auditora
Każdego, kto pragnie zdobyć kwalifikacje Auditora, które zapewniają wymagania szkoleniowe certyfikacji IRCA

✔️Uwaga: szkolenie dostępne też w formie zamkniętej jako szkolenie stacjonarne lub kurs online, skontaktuj się z nami i spytaj o szczegóły:
mailowo lub telefonicznie: 58 555 75 03
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

Pięciodniowe intesywne szkolenie warsztatowe zgodne ze standardem IRCA


Czas trwania:

40 godzin (5 dni)


W cenę wliczono:

materiały szkoleniowe,
certyfikat IRCA,
przerwy kawowe,
lunch
egzamin
możliwość udziału w egzaminie poprawkowym


Zdobyta wiedza:

Umiejętność realizacji audytów wewnętrznych i zewnętrznych
Umiejętność zarządzania grupą audytorów i programem audytów
Pełna wiedza z zakresu wymagań które stawia ISO 9001:2015.


Certyfikaty:

Auditor wiodący ISO 9001:2015 IRCA, akredytacja A18007

Trener icon

Uprawniony trener i auditor LRQA (Lloyd's Register) posiadający akredytację IRCA

image
Organizator szkolenia
LRQA (dawnej część Lloyds Register)
LRQA w 2021 wyodrębniło się z Lloyds Register organizacji o ponad 250-letnim doświadczeniu w usługach zapewnienia zgodności. Niezmiennie jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji...
Telefon:
+48 58 555 75 00
Adres e-mail: training.pl@lrqa.com