▶️Auditowanie dostawców - Audyt dostawcy
icon 8 godzin (1 dzień)
icon 736,00 PLN
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Koszty jakości
PPAP, APQP
inne
icon
Cena szkolenia:
736,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
05 grudzień 2022
icon
Miejsce:
Katowice, woj. śląskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
LRQA (dawnej część Lloyds Register)
LRQA w 2021 wyodrębniło się z Lloyds Register organizacji o ponad 250-letnim doświadczeniu w usługach zapewnienia zgodności. Niezmiennie jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji...

▶️Auditowanie dostawców - Audyt dostawcy

icon 8 godzin (1 dzień)
icon 736,00 zł
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
Koszty jakości
PPAP, APQP
inne
Program szkolenia
icon
Wprowadzenie i ogólne wymagania
icon
Cykl praktycznych ćwiczeń połączonych z dyskusją:
- Określenie rodzaju i zakresu nadzoru nad dostawcą;

- Identyfikacja zagrożeń i ryzyk we współpracy z dostawcą;

- Powiązanie z wymaganiami norm ISO;

- Metody prowadzenia auditu – przygotowanie się oraz audit;
icon
Audyty zdalne
- Przygotowanie listy pytań kontrolnych do auditu u dostawcy;

- Identyfikacja niezgodności – problemów we współpracy;

- Raportowanie;

- Wdrażanie działań skierowanych na eliminację problemów;

- Dalszy monitoring współpracy.
Profil uczestników icon
Szkolenie przewidziane jest dla osób zajmujących się wyborem i oceną dostawców surowców i usług w oparciu o ryzyka, jakie dany produkt lub usługa niesie ze sobą dla Państwa Organizacji.

Osoby, które w ramach oceny dostawców muszą prowadzić audity i przewodzić zespołom auditującym dostawców

✔️Uwaga: szkolenie dostępne też w formie zamkniętej jako szkolenie stacjonarne lub kurs online, skontaktuj się z nami i spytaj o szczegóły:
mailowo lub telefonicznie: 58 555 75 03
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

praktyczne warsztaty


Czas trwania:

8 godzin (1 dzień)


W cenę wliczono:

materiały szkoleniowe,
udział w szkoleniu na żywo,
certyfikat,


Zdobyta wiedza:

Zapoznanie się z metodą określenia ryzyka współpracy z danym dostawcą;
Wykorzystanie wiedzy na temat w/w ryzyk w planowaniu auditów u dostawców;
Metody auditowania skierowane na ryzyka i identyfikacja potencjalnych problemów; (ćwiczenia)
Wdrożenie działań eliminujących problemy;
Monitoring dalszej współpracy z dostawcą; (ćwiczenia)
Przygotowanie do pełnienia roli auditora pracującego na terenie poddostawcy;
Tworzenia efektywnych list kontrolnych. (ćwiczenia


Certyfikaty:

Certyfikat ukończenia szkolenia z zakresu Auditowania dostawców

Trener icon

Certyfikowany trener Lloyd's Register realizujący audyty w całym łańcuchu dostaw

image
Organizator szkolenia
LRQA (dawnej część Lloyds Register)
LRQA w 2021 wyodrębniło się z Lloyds Register organizacji o ponad 250-letnim doświadczeniu w usługach zapewnienia zgodności. Niezmiennie jesteśmy wiodącym na świecie dostawcą niezależnych usług w tym audytów, szkoleń i weryfikacji...
Telefon:
+48 58 555 75 00
Adres e-mail: training.pl@lrqa.com