⭕ 6δ = Lean Six Sigma GREEN BELT
icon 42 godzin (6 dni)
icon 5000,00 PLN
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
icon
Cena szkolenia:
5000,00 PLN brutto
icon
Termin szkolenia:
21 luty - 29 marzec 2022
icon
Miejsce:
Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie
Zapisz się na szkolenie Zadaj pytanie
image
Organizator szkolenia
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego przedsiębiorstwa. Ni...

⭕ 6δ = Lean Six Sigma GREEN BELT

icon 42 godzin (6 dni)
icon 5000,00 zł
ISO 9001
IATF 16949
FMEA
Lean
Koszty jakości
Six Sigma
Metody statystyczne
Statystyka
TPM
inne
Program szkolenia
icon
CEL SZKOLENIA

- Poznanie podstaw metodologii Six Sigma i filozofii Lean Manufacturing

- Poznanie podstawowych narzędzi Lean Six Sigma

- Spojrzenie na sprawy jakościowe i projektowe pod kątem Lean Six Sigma

- Poznanie elementów statystyki wykładanych w sposób zrozumiały dla wszystkich

- ZROZUMIENIE FILOZOFII Lean SIX SIGMA + ZMIANA MYŚLENIA = STOSOWANIE W CODZIENNEJ PRACY

*** W TRAKCIE SZKOLENIA UCZESTNIK PRZEPROWADZA I PREZENTUJE SWÓJ WŁASNY PROJEKT W ORGANIZACJI ***

___________________________________3 zjazdy:

- Zjazd I - 2 dni

- Zjazd II - 2 dni

- Zjazd III - 2 dni

___________________________________PROGRAM- Wprowadzenie do koncepcji Six Sigma

- Narodziny i zarys historii

- Metodologia DMAIC – znaczenie poszczególnych faz i zapoznanie z podstawowymi narzędziami1. DEFINE

- Plan fazy

- Karta projektu

- Zakres projektu

- Zasady i kryteria wyboru projektów

- Harmonogramowanie projektów (wykres Gantta, ścieżka PERT)

- Wskazanie klientów procesu, ich potrzeb i wymagań (Critical to Quality CTQ, Voice of Customer VoC)

- Procesy główne & łańcuch wartości

- Opracowanie ogólnej mapy procesu (model SIPOC)

- Budowanie zespołu - Struktura, role i odpowiedzialności członków zespołu projektowego2. MEASURE

- Dane mierzalne i niemierzalne

- Miary skuteczności i efektywności

- Plan zbierania danych

- Liczebność próbki

- MSA - Gage R&R (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)3. ANALYZE

- Mapowanie podprocesów

- Natura pracy

- 7 źródeł marnotrawstwa (MUDA)

- Pomiar sigmy procesu (DPMO, DPO)

- Zdolność procesu: współczynniki CR, Cp, Cpk, Pp, Ppk, Cm (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

- Analiza przyczyn źródłowych - PROBLEM SOLVING:

•myślenie lateralne & półkulowość

•analiza faktów 5W+1H

•burza mózgów metodą Philipsa 623

•5WHY

•Ishikawa diagram

•analiza Pareto (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

•arkusz rozkładu częstości

•Analizowanie danych za pomocą histogramów (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

•Korelacja - współczynnik Pearsona (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)- Testy statystycznej istotności:

•chi-kwadrat (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

•Anova (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)4. IMPROVE

- Dobór kryteriów oraz warunków brzegowych

- Wprowadzanie rozwiązań

- Design of Experiment DoE. Planowanie eksperymentu ułamkowego (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)

- Poka – Yoke

- 5S – organizacja miejsca pracy (Etapy wdrażania systemu 5S, Dokumentacja i standaryzacja systemu, Program czerwonej etykiety, Audytowanie systemu 5S)

- SMED – Przezbrajanie Procesów (case study)

- Komunikacja i zarządzanie zespołem (model Tuckmana, analiza interesariuszy, typy oporu)

- JA jako szef/ członek zespołu? - mapowanie siebie5. CONTROL

- Standaryzacja zmian

- SPC i wykresy kontroli (karty: c, p, x-średnie, x-R, sekwencyjna MA) (ćwiczenia na oprogramowaniu do analizy statystycznej procesu)EGZAMIN:

- przeprowadzenie symulacji własnego projektu oraz

- test wiedzy po szkoleniu
Profil uczestników icon
Kto może, a wręcz powinien wziąć udział?

- absolwenci/ studenci - zwłaszcza kierunków technicznych
- kadra inżynierska
- kadra menedżerska
- zainteresowani tematyką Six Sigma
Informacje dodatkowe icon

Forma szkolenia:

wykłady + ćwiczenia


Czas trwania:

42 godzin (6 dni)


W cenę wliczono:

W cenie szkolenia:
Dostęp do laptopa z oprogramowaniem MiniTab w trakcie szkolenia | Certyfikaty | Materiały drukowane | Długopis | Lunch | Przerwy kawowe


Cena za całość szkolenia - obejmuje udział we wszystkich III modułach

Daty realizacji zjazdów:
* ZJAZD I = 21-22 lutego
* ZJAZD II = 7-8 marca
* ZJAZD III = 28-29 marca (egzamin i rozdanie certyfikatów)

Usługa zwolniona z podatku VAT


Zdobyta wiedza:

Korzyści dla firmy

- Redukcja kosztów procesów i produkcji
- Szybsza reakcja na potrzeby klientów
- Uczestnicy będą potrafili zastosować metodologię Lean Six Sigma w codziennej pracy - dzięki czemu wygenerują oszczędności dla przedsiębiorstwa
- Uczestnicy zrozumieją potrzeby innych współpracowników i dzięki temu będą lepiej pracować zespołowo - poznają pojęcie "klienta wewnętrznego"
- Wyrabia się nawyk "szczupłego myślenia" o procesach co zaowocuje oszczędnościami, pracownicy nie będą bali się zgłaszać projektów poprawy
- Kursanci będą potrafili myśleć z nastawieniem proklientowskim, czego efektem są wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorstwa
- Dzięki poznanym narzędziom statystycznym będą potrafili redukować zmienność w procesach, czyniąc je bardziej efektywnymi - tym samym mniej kosztownymi

Korzyści dla uczestnika
- Dogłębne zrozumienie koncepcji Lean Six Sigma
- Poznanie najważniejszych narzędzi Lean Six Sigma
- Nabycie umiejętności niezbędnych w działach jakości, technologii, produkcji, projektowych – tym samym zapewnienie sobie stabilniejszej pozycji na stanowisku pracy
- Nabycie nowych, certyfikowanych – pożądanych kwalifikacji na rynku pracy


Certyfikaty:

Certyfikat Lean Six Sigma Green Belt Lubuskiego Instytutu Jakości

dla wygody uczestników 2 wersje językowe w pakiecie: polska + angielska

Trener icon

PROWADZĄCY
Certified Six Sigma Black Belt International Six Sigma Institute ​

image
Organizator szkolenia
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI
LUBUSKI INSTYTUT JAKOŚCI jest firmą doradczo-szkoleniową zajmującą się promowaniem jakości i produktywności KORZYŚCI ZE WSPÓŁPRACY: • Przygotowujemy funkcjonalną dokumentację „skrojoną na miarę” dla konkretnego przedsiębiorstwa. Ni...
Telefon:
880181426
Adres e-mail: info@lij.com.pl
Strona internetowa: http://www.lij.com.pl

Inne szkolenia tego organizatora

Left
Right